SK » Posolstvá»


Moja žízeň po úbohých dušiach je veľká

26. jún 1994

(Ottawa, Kanada)

Môj Pane?

Ja Som .... prečo mizneš ako tieň?

Vyzerá to, že som sa stala
predmetom posmechu ...
Viem, že keď sa mi niekto vyhýba,
koľko ďalších zlých vecí o mne hovorí?
Dokonca aj výmenou za moje priateľstvo ma udávajú,
aj keď všetko, čo som robila, bola Tvoja Vôľa.
Modlím sa za nich, obetujem sa za nich.
Nebudeš hájiť moju nevinu?

Neboj sa, veď som blízko teba. Dovoľ, nech sa dejú tieto veci, pretože touto obeťou získavam duše, ktoré idú cestou zatratenia. Ach, Vassula .... jedného dňa ti ukážem tú spústu duší, ktoré som zachránil ranami, zasadenými tebe tvojimi pomluvačmi, a tvojimi skutkami zadosťučinenia .... Moja Láska k dušiam prevyšuje možnosť chápania a hovorím ti, Moja žízeň po úbohých dušiach je veľká! Ako teda môžem zostať ľahostajný, Moja Vassula? Ako? Keď davy národov upadajú do odpadlíctva a vzbury? Dnešná vzbura je ešte väčšia ako Veľká Rebélia známa z minulosti1 Azda pastier opustí svoje stádo? Ja som váš Pastier a milujem Svoje malé stádce.

Teraz budeme Ja a ty pokračovať v spoločnom diele. Tvoja práca nie je márna a Moje Srdce sa zaraduje zakaždým, keď tvoje pery vyslovia Moje Meno. Každé vlákno Môjho Srdca ťa miluje.

Poď, opri sa o Mňa a utíš Moju žízeň privádzaním duší ku Mne, a budem ťa ďalej posielať do všetkých národov hlásať Moju Pieseň Lásky. Nad tebou, Moja myrha, bude Môj tieň potvrdzovať realitu Mojej Prítomnosti, pretože ťa budú sprevádzať Moje znamenia

Poď teda.


1 narážka na Žalm 95Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved