SK » Posolstvá»


Ohromím múdrych
Tvoje šaty sa budú váľať v tvojej krvi

8. august 1994

Pozri, môj Bože,
pozdvihol si ma Svojou láskavosťou,
aby som sa stala Tvojou živou tabuľkou,
Tvojou ozvenou a Tvojou harfou.

Pretože viem, môj Eli,
že Tvoje myšlienky sú nad mojimi myšlienkami
a Tvoje cesty nad mojimi cestami
tak, ako je nebo nad zemou,
príď a skúšaj ma dôkladne.

Príď a prever moje srdce,
testuj ma Svojím Ohňom
a slobodne na mňa užívaj Svoje šípy.
Postaraj sa, aby som neišla cestou skazy.
Veď moje kroky po ceste,
ktorá vedie do Tvojho Večného Panstva,
pretože túžim jedného dňa vkročiť
do Tvojho Nebeského Kráľovstva!

Ako milujem tvojho ducha .... je Mojím potešením užívať ťa ďalej ako Svojej tabuľky, Svojej ozveny a Svojej harfy. Nech by bol jej zvuk akokoľvek slabý, urobím, čo zostáva. Sľubujem ti, že skrze teba zjavím Svoju slávu všetkým národom. Stoj bokom a dovoľ Mi vstúpiť.

Hovorím ti, mnohí Ma v týchto posolstvách spoznajú ako Najvyššieho .... a privediem aj pohanov, aby túžili po Mne.1 Môj Duch sa ich dotkne ako ľahký vánok. Pôjdem do krajín, ktoré nikdy neudržiavali Moje Meno vo Svätosti. Budem hovoriť k ľuďom, ktorí Ma nikdy nevolali, ani nevzývali Moje Meno.

Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú len opakovať
slová, ktoré si mi dal.

Áno! Celému svetu sa dám počuť. Buď poddajná a uskutočním v tebe Svoju Vôľu. Zatiaľ ti budem ďalej dávať v skrytosti2 učenia Svojej Múdrosti, nad ktorými užasne myseľ filozofov. Pyšným vrátim, čo si zaslúžia .... áno, ohromím múdrych a uvediem ich do takého zmätku, že nerozpoznajú svoju ľavú ruku od pravej. Dnes sa tešia vo svojej falošnosti a vo svojej Babylonskej veži. Títo učenci kúpili tento svet a vlastnia všetko ....3

Pane! Smiem sa odvážiť Ti pripomenúť, že aj oni sú Tvoje deti?

Ešte som od nich nepočul: "Niet iného Boha okrem Teba, Otče!"

(Táto odpoveď tak zarmútila moju dušu ...)

Pane, Písma hovoria: "Ja Som Pán a iného niet. Ja formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím blahobyt i skazu, Ja, Jahve, konám všetko tieto veci ..."4

Pane, si Vládca
nebies a všetkého!
Si Svätý
a určite môžeš zažiariť do temnoty,
aby nastalo svetlo
a si známy pre Svoju Nekonečnú Zľutovnosť,
iste, veď sama som zakúsila
Tvoju nesmiernu Nehu.
Iste môžeš urobiť blahobyt zo skazy?

.... Moje rozhodnutie platí a čo sa Mi páči, uskutočním ....5

Čo ešte by som Ti mohla povedať alebo urobiť, aby som Ťa presvedčila, môj Milovaný?

Aj keď si unavená toľkých cestovaním, splním ti časť tvojej prosby, keď budeš ďalej kvôli Mne cestovať a rozhlasovať všetko Poznanie, ktoré som ti dal.

Budem pre Teba cestovať, Pane. Som nehodná, ale ako to môžem povedať? Ako od Teba môžem získať tiež ďalšiu časť mojej prosby?

.... Si na to príliš krehká....

Nie keď si vo mne a prítomný. Nie, keď je vedľa mňa Svätý Michael a naša Svätá Matka zakrýva moju hlavu Svojím plášťom!

Ty teda naozaj na Mňa spoliehaš ....6 Zvyšku Môjho Syna, tvoje šaty sa budú váľať v tvojej krvi .... to prinesie spásu a obrátenie mnohým. Po čase na nich vylejem Svojho Ducha ako nikdy predtým a z ich lživého jazyka urobím úprimný jazyk, ktorý zvolá:

"Patrím k Najvyššiemu a Otcovi všetkých."

Iný7 a na jeho čele bude napísané Nové Meno Môjho Syna. - Oh, Vassula, vezmi kosák a žni! Ponáhľaj sa a buď priťahovaná nádherou Môjho Diela a zbieraj! Zbieraj rázne so Mnou a nikdy sa nedaj odviesť svetom.

Môj Hlas je sladký, Môj Obraz dokonalý. Poď, poď do Náručia svojho Otca. Prach a popol si, ale Moja, s dušou a srdcom.

Poď, Paraskevi,8 strážim ti zrak


1 to znamená: počúvali najväčšie Božie Prikázanie
2 Boh mieni, že keď príde dať mi posolstvo, nie je okolo mňa nikto, žiadne davy. Všetko sa deje v mlčaní.
3 keď som počula sklamaný a akosi horký tón Boha, bála som sa, že by mohol vzplanúť a neodvážila som sa Ho prerušiť
6 spozorovala som u Hospodina, svojho Pána, náznak úžasu
7 spôsob reči, nemusí to znamenať len jedného
8 Paraskevi je moje druhé meno, grécky to znamená piatok. Toto meno, ktoré je v Grécku bežné, pridala moja matka ku cti Svätej Paraskevi, ktorá je patrónkou pre uzdravenie očí. Keď som sa narodila, moje oči boli zlepené. Moja matka si nebola istá, či mám oči. Modlila sa ku Svätej Paraskevi sa sľubom, že mi dá jej meno. Po troch dňoch sa moje oči otvorili.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved