SK » Posolstvá»


Mojím vrúcnym prianím je, aby sa Západ a Východ stretli
Budú konať sčítanie, bez toho aby sa poradili so Mnou

5. október 1994

Moja Vassula, zachovávaj Moje pravidlá. Mojím pravidlom je: zjavovať Moje bohatstvá všetkému ľudstvu a dovoliť Môjmu Duchu, aby bol tvojím jediným Vodcom. Nestrácaj odvahu, Moja Láska ťa ponesie. Načúvaj a píš:

Mojím vrúcnym prianím je, aby sa Západ a Východ stretli. Potrebujem, aby sa tieto dva piliere1 Mojej Cirkvi spoločne zišli a zjednotili Moju Cirkev. Moja Cirkev nemôže stáť pevne len s jedným stĺpom. Poveril som ich, aby chránili Moju Cirkev. Ale sotva som sa vrátil k Otcovi, nastalo vaše rozdelenie a Moje Telo bolo roztrhnuté rukami tvorov, ktorých stvoril Môj Otec. Od tej doby Mnou otriasali strašné vzdychy.

Dnes Ma hlboko dojíma každá snaha Mojich tvorov upevniť Môj kolísajúci Dom. Každý krok smerom k jednote rozradostí celé nebo. Každá modlitba obetovania za obnovu Môjho Tela mierni hnev Môjho Otca. Pri každom zhromaždení v Mojom Mene kvôli jednote pršia Moje Požehnania na tých, ktorí sa ich zúčastňujú

Moje Oči bdia nad tými, ktorí Ma milujú a ktorí, aj pri svojej nedokonalosti, plnia Moje vrúcne priania Zídite sa teda a spolu prestrite Stôl a ctite Ma. Poznáte chuť Môjho Kalicha a Môjho Chleba. Vy obaja ste chutili Môj Pokrm. Tretí jazyk Ma ešte celkom nepozná, ale vy, vy stále zachovávate Moju Tradíciu, zostali ste neochvejní.2 Azda ste nepočuli: "bratia a pomocníci môžu podoprieť v čase súženia, ale nad to oboje prinesú záchranu skutky milosrdenstva."3

Urýchlite ten deň pre Moju Slávu. Od Východu pribehne šľachetné srdce, ktoré vo svojej vernosti spečatí zmluvu pokoja so Západom Moja Zvrchovanosť bola rozštiepená vo dvoje a z toho na triesky .... ako blažení ste boli vo svojich skorých dobách!

Poďte a znovu postavte Môj Dom ako Jeden zjednotením dáta Veľkej noci .... sú tu dve Sestry, ktoré sú radosťou a láskou Mojej Duše, ale sú obklopené davom svojich bratov, ktorí im nechcú načúvať, aj keď ich duše4 nikdy neboli tak blízko smrti, oni nebudú načúvať. Ja Sám preto privediem tie dve k Sebe, aby ctili Moje Meno a vyslovovali Moje Meno okolo jedného oltára, a hneď potom všetci bratia spoločne dokončia obrad.

Pozerám sa s nevôľou na to, čo sa deje v Mojom Dome a vravím vám: zradca bude spútavať Môj Zákon a Moje Tradície a pokorovať pilier, ktorý Ma ctil na Západe. Budú konať sčítanie, bez toho aby sa poradili so Mnou. Ich srdcia sa rozhodli odstrániť tento stĺp skôr, kým ho spojím so stĺpom Cirkvi z Východu a konsolidujem Svoj otriasajúci sa Dom. Snažia sa zdediť, čo im nepatrí. Ako môžu zabúdať, že skúmam každé srdce a viem, čo si žiada? Môj Duch túži spojiť vás, aby Môj ľud, ktorý dnes kráča v tme, uzrel Moje Svetlo, a tí, ktorí ležia v údoliu smrti, boli vzkriesení


1 Západ a Východ
2 neochvejní v zachovávaní Tradície
4 duše tých bratovChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved