SK » Posolstvá»


Bude pošliapavaná Večná Obeť

14. október 1994

(Hovorí Svätý Michael.)

Vassula-Kristovho-Utrpenia, Ja, Svätý Archanjel Michael, ťa pozdravujem a žehnám ťa.

- Pamätáš si, ako ťa Boh zavolal, aby si žila Pravý Život v Ňom? Samotná spomienka na tvoje duchovné vzkriesenie Ma dojíma k slzám .... bola si kedysi vo vojne s Bohom, pretože všetok tvoj záujem patril veciam, ktoré sú neduchovné, ale teraz, chvála buď Bohu, Spravodlivému, Najvyššiemu, On ťa prikryl Svojím Svätým Duchom a Svojou mocnou Rukou ťa pozdvihol, aby si sa stala svedkom Jeho Svätého Ducha. Veď Jeho Duch si v tebe zriadil Svoj domov. A od začiatku1 Jeho Duch, nachádzajúci u teba domov, oslavuje Seba načúvajúc tvojmu volaniu: "Otče, Abba." - Teraz už to nebude dlho trvať a zostúpi, aby strhol neprávosť, ktorá sa usídlila v srdciach ľudí.

Hľaď, po viac ako tri roky bude pošliapávaná Večná Obeť.2 Pre toto neuveriteľné rúhanie tretina vašich obyvateľov zahynie neprávosťou. Pán prisahal pri Svojej Svätosti. Pripravte sa teraz na stretnutie s Bohom ....3 nemám z toho radosť, keď ti to hovorím, pretože diablovi sa dnes vo vašom pokolení vzdáva veľká úcta. Bol vrah od počiatku a klamár, a dnes je uctievaný ako otec. Vzdávajú sa mu pocty. Za vašich dní pred jeho dielom skláňajú zákon, tvoja generácia na seba privolala trest. Vaše zeme sú zamorené nečistými duchmi, ktorí sa všade potĺkajú.

Satan dnes pokúša aj Božích vyvolených, preto prichádza trápenie na toto pokolenie, ktoré si stavia svoje veže nevinnou krvou4 a buduje svoje zeme na zločine. Táto obeť5 sa páči Satanovi .... Zlož svoju dôveru v Najvyššieho, dieťa, a povzbudzuj ľudí, nech prosia o Môj zásah. Ja, Svätý Michael, archanjel Boží, nikdy neprestanem brániť Pravdu. Stoj pevne,6 a aj keď rany nepriateľa môžu zraňovať, som s tebou. Raduj sa z priazne Najvyššieho

(Hovorí Pán:)

Buď v pokoji. Poď bližšie ku Mne a vnímaj Môj Pokoj. Nikdy ťa neopustím. Pomôžem ti, aby Moje Srdce triumfovalo v tebe. Nedovoľ Satanovi, aby ťa klamal pochybnosťami. Rozmnožím Svoje Znamenia na tebe. Ku cti Svojho Mena budem robiť tieto veci


1 od začiatku mojej konverzie
2 Ježišova skutočná prítomnosť vo Svätej Eucharistii
3 Keď Svätý Michael videl môj smútok, dovolil mu Boh zostať ešte chvíľku so mnou, zatiaľ čo som smutne uvažovala o obsahu Jeho posolstva.
4 potratový zákon legalizovalo mnoho národov
5 Potraty sa páčia Satanovi, pretože Satan potrebuje ľudskú obeť, aby získal moc, a praktizuje to denne toľko ľudí, ktorí nemajú ani poňatie, že sa to stáva dobrovoľným kultom diabla. Diabol žízni po krvi, a teraz sa mu jej dostáva od nevinných.
6 Svätý Michael sa mi snažil povedať, nech ho napodobňujem, to znamená nech nikdy neumdlievam s písaním a nestrácam odvahu, cez údery, ktoré dostávam.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved