SK » Posolstvá»


Moja koruna slávy Mi bude ponúknutá z Východu
Zjednoťte dátum Veľkej noci

7. december 1994

Hospodine,
ako dlho bude trvať tento exil?
Aj keď viem, že Jahve je láskavý
a ako otec nežne zaobchádza so svojím dieťaťom,
tak Pán jedná so mnou.
Vytiahni ma z tých klebiet,
ktoré o mne rozšírili,
veď si môj obhajca.

Opri sa o Mňa! Ja, Pán ťa poteším ....

Moja sejba, utváral som ťa vo Svojich Nádvoriach, aby si sa stala Mojou Ozvenou a Mojím mocným hovorcom. Mečom pre Môjho Nepriateľa.1 Nemaj strach. Nebol som to Ja, Pán, tvoj Otec, kto ťa zachránil? Neboj sa, si Moja a je o Mne známe, že chránim Svojich Vlastných .... aj keby tvoji nepriatelia zvolali proti tebe zhromaždenie, Ja budem s tebou. Alebo keby falšovali Moje Posolstvo, ohovárajúc ťa, pre Moje Meno budem stále viac ukazovať vašej spoločnosti Svätú Tvár Svojho Syna na tvojej tváři.2

Aj keby sa všetci zhromaždili ako jedna veľká sila, aby ťa rozdrvili, nebudeš drvená, pretože si drahocenná v Mojich Očiach. Bol ti sľúbený Duch Múdrosti a vhľadu, aby podnietil tvoje srdce aj srdcia ostatných. Nevzala si do úvahy Moje triumfy?3

Ja, Jahve, ťa milujem z hĺbky Svojej bytosti. Nech tvoji utláčatelia predstúpia a vysvetlia Mi tvoje poznanie Môjho Poznania ....

Počúvaj, dcéra, kvôli tebe, privediem tvojho brata z Východu, aby ctil Moje Meno. Maj teraz odvahu. Ratolesť nádeje vyrazí z Môjho Východného Domu. Zatiaľ čo ľudia sa budú navzájom šikanovať, a ľudská pýcha porastie až na prasknutie a vašich krajín sa bude ďalej zmocňovať duch vzbury, rozožierajúci ako sneť v Mojom Západnom Dome, pamätaj, čo som ti Ja, Boh, už dávno povedal, a to sa stane:

Moja koruna slávy Mi bude ponúknutá z Východu.

A preto potrebujem tvoju spoluprácu, dcéra, tvoju obeť pre Môj Dom. Tvojich trampôt bude veľa, Moje dieťa, ale znášaj ich s dôstojnosťou, aby si uctila Moje Meno a skrze nich, nakoniec, budem triumfovať Dám vyrašiť Svojej ratolesti z Východného Domu, aby predložil jednotu, a nakoniec sa všetky národy zhromaždia v Jednom Mene ....

- Na začiatku4 sa ťa Môj Syn pýtal, dcéra, ktorý z oboch domov je dôležitejší, tvoj dom alebo Náš Dom. Tvoja odpoveď Mi vzdala česť a Ja som sa potom obrátil ku Svojim anjelom a povedal im: "Pre túto odpoveď prichádzajúcu od mŕtvoly5 urýchlim jej zotavenie a jej uzdravenie uzdraví mnohých .... zverím jej Záujmy Svojho Domu a stane sa dôvodom Mojej radosti, Mojím potešením a Mojou piesňou, a budem ju posielať, aby Mojím Menom zvestovala Moje Posolstvá Pokoja a Lásky všetkým národom zeme, svätým rovnako ako hriešnikom: 'Počujte hlas z Neba, ľutujte a odpúšťajte! Keď sa vrátite k Bohu a budete velebiť Jeho Meno a modliť sa bez prestania, bude vám odpustené!' Toto bude jej téma."

Ach, áno! Moja Vassula, poznal som ťa skôr, kým si sa narodila a vedel som, že ťa pošlem doprostred Pohrom.6 Preto sme Ja a ty uzavreli od začiatku zmluvu, aby som ťa pripravil na tvoje poslanie.7

(Neskôr ma Hospodin zavolal, aby som pokračovala v písaní posolstiev, a dodal toto:)

.... Pretože si medzi tými, ktorých posielam kvôli veľkej vojne, ktorú si videla vo vízii, ktorú som ti dal na začiatku, bitku Môjho Veľkého Dňa8 proti trom nečistým duchom, ktorí sa opičia po Mojej Najsvätejšej Trojici, utvárajúc sa do trojúhelníku9 Títo tri páchnuci duchovia, z ktorých každý má jeden roh, sú drak, prvá a druhá šelma. Veľký drak, prvotný had, známy ako diabol či Satan, už bude pokračovať len veľmi krátku dobu, aby viedol svet na scestie, a moc a autorita, ktorú dá šelme spolu s druhou šelmou alias falošným prorokom, bude zvrhnutá a Ja budem triumfovať

Preto som ťa žiadal, hneď ako si sa narodila, o pôst10.... dal som tvojej duši prisahať pred Mojím Oltárom, že zostaneš vo tme po tri dni a tri noci.

A teraz, povedz svojmu pokoleniu, ako sa Mi hnusí ich múdrosť, a hoci sa stali viac podobnými divokým zvieratám, než svätým ktorí sú k Môjmu obrazu, stále k nim planiem láskou. Ja som váš Boh a ty, pokolenie, akokoľvek sa snažíš pošpiniť Moje Meno, si Mojou ratolesťou. Prichádzajú dni, kedy bude vravieť jeden druhému: "Ako závidím mŕtvym, ako by som si prial byť jedným z nich .... prečo som bol medzi tými, ktorí boli ako oharek zachvátený ohňom?" Dnes hovorím v srdci Svojej Svätyne: "Slovo, ktoré hlásam, nie je k vášmu odsúdeniu, ale aby obnovilo vašu dušu a zachránilo vás."

A ty, dcéra, ktorú som si vyvolil, pomôžem ti, toto je sľub Svätého. Ustanovím s tebou anjela, aby si, keď bežíš, nestrácala dych, keď kráčaš, nebola unavená, pretože ťa ponesie na svojich krídlach, a Ja Sám obnovím tvoju silu.

Odvahu, dcéra. Žehnám ti.

(Neskôr:)

Ježišu Kriste, čo pre Teba môžem urobiť?

Miluj Ma .... nech je tvoje srdce Mojou ľúbeznou vôňou, vôňou, ktorá pritiahne Môj Dom v jedno, vôňou, ktorá môže prinútiť Moju ratolesť z Východu ku zvolaniu:

"Amen chce, aby sa splnil Jeho Sľub, Vzkriesený Kristus je až u vašich dverí, má smútok v Očiach .... pretože sme zdvojnásobili Jeho agóniu, Jeho Kríž, Jeho Ukrižovanie. Svätý je u mojich dverí, Brat,11 ako keď sa zjavil Svojim učeníkom, a hovorí mi: 'Pokoj vám. Ako Mňa poslal Otec, tak Ja posielam vás.'12 - Choď teraz a stretni sa so svojím bratom a zjednoťte dátum Veľkej noci, potom vám dám dar lásky a obnovím váš zrak. Nechcem, aby ste zahynuli vo svojej vlastnej pochabosti. Skutočne dvojaký je Môj žiaľ. Dvojaké je Moje stenanie. Choď teraz a zmierni Moju bolesť, brat, choď a oslavuj Ma zjednotením dáta Veľkej noci."

Vassula, nakoniec budú Naše Dve Srdcia triumfovať


1 Satana a jemu podobných
2 Jav, ktorý sa stane, kedykoľvek Boh chce. Dokonca aj na videozáznamoch sa to stáva.
3 Naozaj, veľmi veľa konverzií. Zázraky. A cez ohováranie a masívne prenasledovanie sú posolstvá vo svete rozšírené a dobre známe. Preložené dobrovoľníkmi do 29 jazykov.
4 v r. 1986
5 duchovne mŕtvych
7 tri dni a noci boli moje oči zatvorené a nešli otvoriť
9 znamenie Šelmy, vidíme túto deltu na budovách a v nápisoch na domoch, ako aj na iných miestach
10 Tým, že moje oči boli pri mojom narodení zatvorené tri dni a tri noci. Moje oči sa neotvárali.
11 rimskokatolíckyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved