SK » Posolstvá»


Maj Ma na prvom mieste

3. marec 1995

Môj Pane?

Ja Som. Pokoj s tebou, Moje dieťa.

Počuj Ma: v tvojej ničotnosti môžem robiť zázraky, tak sa prispôsob Mojim pravidlám a nikdy nezabúdaj, ako Ja pracujem. Maj Ma vo svojom srdci a zavládne v tebe Môj Pokoj. Nikdy nezabudni na to, čo som ti včera povedal! Maj Ma na prvom mieste a dávaj Mi trochu svojho času pre zapisovanie Mojich Posolstiev. Teš Ma a napíš si Moje Meno do svojho srdca. Ja som tvoj Ženích a Môjmu Menu náleží úcta.

Nech všetci okolo teba, ktorí tiež pracujú pre Môj Chorál Lásky, sa k tebe správajú tak, ako by si už medzi nimi nebola.1 Plody tvojej práce sa rozmnožia v ich rukách.2 Ja, Ježiš, som s tebou. Dávaj Ma, Moja Vassula, predo všetko a nadovšetko na svete, aby sa ti tvoj exil nezdal tak krušný ako doteraz. Ponáhľaj sa, Moje dieťa, a pochop, ako vzácna a ako drahá Mi si. Som tvoj Priateľ a pozorujem ťa s láskou a súcitom. Nikdy ťa nesklamem. Konaj so Mnou nežne, odpovedaj na Moje Volania s horlivosťou a z celého srdca. Milujem ťa, Vassula, a Ja, Ja ťa nikdy neopustím. Opevním ťa, Moje-Mesto, Svojím Duchom

Poď teraz a urob na sebe znamenie Môjho Kríža ....3 Dobre. Poď teda


1 to znamená začnú preberať iniciatívu
2 pochopila som: spisy Pravý Život v Bohu a zhromaždenia, kde som svedčila
3 poznamenala som sa krížomChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved