SK » Posolstvá»


Mojím Plánom je zachrániť vás všetkých

18. marec 1995

(Paríž)

(Zdržanie šesťmesačnej práce pre Jeho Posolstvo bolo dohnané v priebehu dvoch týždňov. Písala som po dva týždne nonstop 7-9 hodín denne. Nechala som papierovanie, ktoré požieralo Ježišov čas, a poslúchla som Ho, len som písala. Listy zostali neotvorené a boli poslané k vybaveniu asociácii. Programy stretnutí už som nerobila ja, ale Asociácia Pravý Život v Bohu vo Francúzsku.)

Vassula, tvoje snaženie sa Mi páči. Nie si sama. A potom, teší Ma, keď sa Moje kárajúce slová neberú na ľahkú váhu a nezanedbávajú. Dovoľ Mi byť tvojím vodcom a tvojím duchovným radcom. Založil som na tebe Svoj Plán Spásy, aby sa skrze teba Mojimi Posolstvami uskutočnila Moja Vôla Dovoľ Mi užívať ťa teraz už len krátko. Vytrvaj vo svojich povinnostiach a konaj ich s radosťou. Moje spoločenstvo s tebou je najsladšie zo všetkých sladkostí. Keď príde tŕnie a hložie, neboj sa, to rovnako musí prísť, ale Ja ťa zodvihnem a prejdeš nad nimi. Neuškodia ti.

- Rozširuj Môj Vinohrad, dcéra, a Ja budem šíriť všetky plody Svojho Vinohradu a jeho hranice nebudú mať konca. Mojím Plánom je zachrániť vás všetkých, ale potrebujem veľkodušnosť uzmierujúcu vinu tohto pokolenia. Moja bolesť je veľká, keď vidím, ako idú do ohňa pripraveného Mojím Nepriateľom.

1Ja Som Zdroj Života! a z Mojej Hrude vytiekajú Živé Vody! Poďte! Poďte a pite, nebudem vás obviňovať, ak je kto smädný, nech príde ku Mne! Ja som Život a stojím pred vami a medzi vami všetkými ....

- Dcéra, zástup anjelov bude vedľa teba, aby ťa sprevádzal2 pri tvojej misii. Ja, Ježiš, ťa žehnám a vravím ti: "lo tedhal!"3


1 zrazu Ježiš hlasno vykríkol
2 pri mojom mítingu v Paríži v kongresovom paláci
3 'neboj sa' - aramejsky, v Ježišovom jazykuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved