SK » Posolstvá»


Nájdi šťastie v tyranii, ktorú na teba uvalujú

30. január 1996

Môj Ženích,1 nedopusť, aby som sa k Tebe vrátila s prázdnymi rukami. Urob, aby som sa k Tebe vracala s nádobami plnými kadidla a plodov, so zástupmi ľudí pripravených plniť Tvoju Vôľu.

Moja obeť, ži pre Mňa, zo Mňa čerpaj svoj olej. Počuj: radostne jasaj, ak ťa niekto kvôli Mne napadá, považuj to za česť. Slabá, ach, slabá duša, kedy sa to naučíš? Kedy? Prečo ťa nemôžem nasýtiť tým každodenným chlebom, ktorý som Sám horlivo ochutnával, aby som vás zachránil a oslávil Svojho Otca? Musíš prosiť o viac, pros o to, aby na teba padal ako dážď. Vravíš: "Môj Ženích, nedovoľ, aby som sa k Tebe vrátila s prázdnymi rukami", a Ja ti odpovedám: Moje nevesta, si rozumná, preto využívaj radu svojho Ženícha. Pros o viac utrpenia, prines Mi to kadidlo, ktoré si Mi sľúbila. Prebuď sa a spamätaj sa.

Keby si Mi to dovolila, mohol by som ťa ponoriť do ďalších skúšok, prekážok a údelov. Nevidíš, ako veľmi si vyznamenaná? Prestaň sa už skúmať a zostaň horiacou pochodňou Mojich Očí a nepokúšaj sa ju uhasiť .... naozaj, ukázal som ťa svetu ako prápor s odznakmi Mojej vlády nad tebou, lenže svet nechce vidieť, že tie insígnie pochádzajú odo Mňa. Zbierajú kamenie, ktoré chcú metať na Môj prápor .... iní zase ťa budú prenasledovať ako zúriví lovci.

Nájdi šťastie v tyranii, ktorú na teba uvalujú. Avšak nedovolím im skúšať ťa viac, ako je nutné. Všemohúci, ktorý všetko vidí, bdie nad každým tvojím krokom. Keby s tebou jednali horšie, ako je ti určené, Môj Otec a Ja ťa oslobodíme tým, že ťa uvedieme do tvojho dedičstva

Nemysli si, že Ja Sám nie som prebodávaný, keď sa to deje tebe, to, čo robia tebe, robia aj Mne. Stenám bolesťou v tebe. Týrajú Ma v tebe. Nedalo by Mi žiadnu námahu odstrániť tyrana .... ale hovorím ti, nechaj to tak po nejaký čas a ver Mi. Svoje sídlo posväcujem obeťou ....

Teraz Ma počúvaj a splň svoj sľub vernosti .... oni odmietli Môj úžasný dar .... preliali nevinnú krv a ich ruky sú pokryté krvou ic.


1 Iz 54,5: "Tvojím manželom je tvoj Tvorca ..."Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved