SK » Posolstvá»


Poďte, pokorte sa a kajajte sa

4. august 1996

Poďme pripraviť cestu Jazdcovi z Oblakov,
nech naše modlitby sú Jeho schodiskom.

Zostúp teraz, môj Pane,
a zostaň s nami.
Maranatha!

Dávam ti Svoj Pokoj. Načúvaj Mi: Môj Svätý Duch, trikrát Svätý, Darca Života a Trón chudobných v duchu, dnes volá:

"Poďte! Poďte všetci, ktorí po Mne túžite a ktorí žíznite po spravodlivosti! Nemôžete byť Mojimi deťmi, kým nie ste odkojení Mojím bohatstvom! Ach, toľkí z vás sú spútaní reťazami zmyselnosti a temnoty! Napriek tomu Môj Svätý Duch môže doplniť, čoho sa vám nedostáva, aby tak Moje Slovo mohlo vo vás prebývať v celej svojej sláve a kráľovskej dôstojnosti ....

Každý, kto páchal zlo, nech príde! Poďte, pokorte sa a kajajte sa, aby sa Moje Oči vami mohli tešiť. Každý, kto nežije sväto, nech príde! Nech príde ku Mne a kajá sa! Dám vám nové srdce. Každý, kto je ešte pripútaný k svetu, nech ku Mne volá a prosí Ma, aby som rozviazal jeho putá! Prečo sa držíte v zajatí týchto nezriadených svetských náklonností, ktoré útočia na vašu dušu? Vašou ozdobou by mala byť vnútorná čistota, vašou ozdobou by mala byť pravdivosť, aby sa Môj Svätý Duch od vás hanblivo neodvracal ....

Beda vám, ktorí ste stratili silu k vytrvalosti.1 Nepočuli ste: 'Ktorí sa boja Pána, budú sa usilovať o to, čo sa Jemu páči.'2 Ak ste to nevedeli, poďte, pokorte sa, nasledujte Ma a nechajte svoju lásku rásť vo Mne, aby sa vaše srdce už nikdy neodvrátilo."

Ach .... Vassula, Moje dieťa, hovor Mi:

Ježišu Kriste,
Ty si môj Život,
Ty si moja Skala,
Ty si moja Spása,
Ty si môj Lukostrelec.

A Ja ti odpoviem:

Moje dieťa,
si Moja,
si Moje semeno,
si Moja radosť,
Si Môj terč,
ktorý zasahujem
jedným požehnaním za druhým,
a sledujem jediný cieľ:
spasiť ťa ....

Poď, pamätaj, Ja som vždy s tebou! Ja, Ježiš Kristus, žehnám vám všetkým!
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved