SK » Posolstvá»


Chcem ťa vziať do svadobnej komnaty Svojho Srdca

26. január 1997

Pane,
milujem Tvoje Najsvätejšie Srdce,
ktoré ma zaplavuje Svojou Láskou.
Áno, Srdce môjho Kráľa
je ako tečúca voda.
A teraz mi môj Kráľ vraví:

"Prečo si Ma nechala tak dlho čakať?
Na zemi už takmer rozkvitajú kvety.
Dcéra toľko vytúžená, poď ku Mne!
Poď a ochutnaj sladkosť Môjho Srdca!"

Som tvoj božský Snúbenec, ktorý otvoril tvoj sluch, aby si počula Môj ľúbezný rozhovor, a ktorý v tebe zapálil túžbu ako plameň. Vstúpil som do tvojho života, aby som ti vyjavil Svoju krásu, aby tvoja duša podľahla Môjmu pôvabu. Prišiel som pripraviť tvoje srdce a prebudiť tvoju lásku, aby si pila z Prameňa Môjho Srdca, ktoré je sladšie ako víno. Potom by si hľadala Moju žiariacu dokonalosť a dobrovoľne by si sa Mi obetovala. Ja potom, zo Svojej strany, by som oslavoval Svoju Silu a Svoju Slávu, že som ťa premohol.1

Ó, dcéra-Kráľa,2 povolal som ťa pred Svojimi anjelmi, aby si ty a tvoje pokolenie ochutnávali Moju Lásku. A teraz, Moja drahá, ktorá sa stále chveješ strachom, že si klamaná, tvoj Pán, Otec a Boh tvojho života ti vraví: Neboj sa, pretože srdce založené na modlitbe, láske a pokore v rozhodujúcom okamihu pokušenia neucukne, ale démonov zaženie.

Nevšimla si si, ako som na teba vydýchol vôňu ako kadidlo, aby som pritiahol tvoju pozornosť? A teraz, keď si so Mnou, dovoľ, aby som sa ťa spýtal: Vieš, po čom túži Moje Najsvätejšie Srdce?3 Aby si ku Mne prišla ako ľalia, aby som sa mohol tešiť z tvojho srdca, keď ho úplne pojmem do Svojho Najsvätejšieho Srdca, aby som sa mohol tešiť z lásky za Lásku, zo srdca za Srdce. Poď, práve tak ako oceán prehltne kvapku vody, tak chcem, aby si vo Mne zmizla.

Milujem ťa na zbláznenie a rád by som ťa vzal do svadobnej komnaty Svojho Srdca, jedine pre Seba. Len Ja a ty, aby sme spolu boli na rekolekciach, alebo chceš na púť? Toto4 chceš?5 Pôjdeme do záhrad Môjho Srdca a naše priateľstvo bude také, že dokonca Moji anjeli budú túžiť byť na tvojom mieste.

Ach! Keby si len vedela, Moja milovaná, akú k tebe prechovávam lásku .... čokoľvek si vyberieš, púť alebo rekolekcie, nebudeš musieť kráčať. Ponesiem ťa vo Svojom objatí, uľavím tvojim nohám, ktoré pre Mňa stáli6 po celé hodiny tvojej misie, keď si slúžila pre Mňa. Azda rosa neprináša v horúčave úľavu? Práve tak Ja uľavím tvojim nohám.

Vassula, pochopila si, prečo som prišiel k tebe ako Najsvätejšie Srdce? Prišiel som tak preto, aby si od tohto Srdca7 získala Milosrdenstvo .... áno, nielen ty, ale vy všetci. Teraz poď. Prečo sa chveješ? Vari som si ťa nezasnúbil prsteňom? Nedal som ti nahliadnuť slasti Môjho Srdca? Neukázal som ti dobrotivosť Môjho Srdca? Prečo teda tá nerozhodnosť?

Pane, ja proste ani trochu nerozumiem, čo sú Tvoje priania, táto ponuka, ktorú mi chceš splniť, táto púť alebo rekolekcie. Nechápem.

Moja milovaná, ktorú som pozdvihol a povolal pre Seba a pre Svoju Slávu, poď teraz a hoduj vo Mne. Ja budem tvojou radosťou aj tvojím úsmevom. Ja budem tvojou hostinou, dám ti, že budeš mať prospech z Pokladov Môjho Srdca.

Pozri sa na Mňa, pozri sa na Moje Srdce .... pozri, vari som ti neotvoril brány Svojho Srdca? Bolo ti ponúknuté Moje Kráľovské Srdce. Poď a nájdi vo Mne svoju radosť.

Svet prisahal, že ti bude škodiť, Ja zasa som prisahal, že ťa budem chrániť, aby si nevstrebala ich jed, a předurčím ťa ku Svojej Oslave. Ak je svet zradný, potom preto, aby ti to dokázalo, že jediný Ja som vždy verný vo Svojej Láske a vo Svojom priateľstve. Preto tebe, ktorú som živil, tebe vravím: Nestrácaj odvahu pri tom, čo sa ti stalo. Ja som dovolil, aby ťa toto bremeno zaťažilo k Mojej sláve.

Moja najdrahšia láska, teraz som pripravený urobiť práve čokoľvek pre tvoj duchovný rast a posvätenie tvojej duše. Tvoja spoločnosť so Mnou bude dokonalá a Ja sa budem cítiť slobodnejší, keď ťa budem nosiť vo Svojom Náručí. Budem sa cítiť voľný, aby som s tebou bežal a posilnil naše spojenie.

Kedysi som ti povedal, že ani tvoji najbližší priatelia ti nebudú rozumieť a spôsobia ti citeľné rany. Keď to budú robiť, ty sa staneš obeťou ich zmýšľania, ale tiež oni sa stanú obeťou svojej vlastnej viny. Stále ich môžem potom odmeniť za všetky dobré veci, ktoré urobili, a nezabudnem na ich obete, ale prísne im vytknem ich tvrdosť voči Mojej vyvolenej, ich nedostatok lásky a jemnosti ....

Moja holubienka, v tomto svete nikdy nenájdeš dokonalé srdce, nie, také neexistuje. Ja, spolu so Srdcom vašej Matky, som jediné Srdce, ktoré je dokonalé a jedinečné v Našej Láske a Vernosti

Poď ku Mne, aby som ti dal dar Svojej Lásky. Moja milovaná, mám pre teba v zásobe toľko iných darov. Poď ku svojmu Snúbencovi a dovoľ Mi, aby som ťa začlenil do Svojho Tela, v ktorom môžeš mať so Mnou pokojné útočisko. Vezmem ťa za ruku a vtiahnem ťa do komnaty Svojho Srdca, kde sa objímeme vo svojej láske. Vo Svojej Láske obnovím a uteším tvoju dušu bozkami Svojich úst.8 Vyliečim ťa, keď posilním tvoju lásku, a ty tou láskou, aj keď je nedokonalá, potešíš svojho Tešiteľa, že sa staneš balzamom na Moje Rany.

Potom Ja, tvoj Kráľ, budem spočívať v tvojom náručí a vychutnám každú kvapku tvojej lásky. Tu a tam ti, Moja sestra, ukážem Svoje Kráľovské Srdce, to Srdce, ktoré ťa vychovalo v Našich9 Nádvoriach, to Srdce, ktoré je Všetkým. Toto Srdce sa hojne dáva celému ľudstvu. To Srdce tým, ktorých miluje, zložilo melódie a zvučné piesne. Áno, ten, ktorý ti teraz spieva, je Milovník ľudstva, Snúbenec celej zeme.10

Zatiaľ čo niektorí z vás na svojho Boha vôbec nespomínajú, až do dnešného dňa k vám prichádzam vo Svojej Vernosti a veľkosti Svojej Lásky, aby som vám ponúkol Svoje Srdce. Nikto nie je schopný ponúknuť viac ako toto.

Kiež vaše oči žasnú nad krásou Môjho Srdca. Je to Srdce velikej Obete. Je to Srdce Novej Zmluvy. Je to Srdce Pravej Vínnej révy, Srdce najbližší Srdcu Otcovu. Je to Srdce, ktoré svieti v temnotách, a temnota Ho nikdy nepremohla. Je to Srdce Slova, ktoré sa stalo Telom a prebývalo medzi vami. To Srdce žije vo vašich srdciach, aby ste sa vy všetci stali srdcom Môjho Srdca a srdcom Nášho Srdca. Je to Srdce mučeníkov a prorokov, ktorí z celého svojho srdca konali Vôľu Otca a oslávili Ho svojou vytrvalosťou, učenlivosťou a dokonalou poslušnosťou Je to Srdce úplnej Jednoty, ktoré medzi vami nerobí rozdiel, pretože všetci patríte tomuto Srdcu. Je to Srdce, ktoré sa modlilo k Otcovi, aby ste všetci boli jedno v Nás ....

Aké je Srdce Pána? Srdce Pána je ako nekonečný oceán Lásky a Milosrdenstva. Je ako neporovnateľný a nedoceniteľný poklad. Ktokoľvek ho získal, nikdy sa ho nevzdá, pretože vie, že je v ňom večný život

Moje Srdce je ako planúca vyhňa Lásky, pripravená stráviť vo Svojej Láske vaše srdce. Moje Srdce je Svetlo, ktoré svojím jasom prevyšuje všetky súhvezdia dohromady. Čas uniká medzi úsvitom a súmrakom a všetko rýchlo pominie, ale Moja Láska je stála a večná.

Poďte všetci, ktorí žíznite ale dokonca to ani neviete. Poďte a uznajte toto Srdce svojho Boha, aby ste Mi mohli rozumieť a poznať Ma ako trikrát Svätého. Poďte a vlastnite toto Srdce, aby ste vaše srdce zamerali na Moje Kráľovstvo a na všetko, čo je spravodlivé. Poďte a vložte svoje srdcia do Môjho Srdca, aby som vám jedného dňa naozaj mohol povedať:

"Poď, Moje dieťa, poď a maj účasť na Mojom Tróne. Vždy som ťa poznal, Môj vlastný, Môj zvyšok, kosť z Mojich Kostí, telo z Môjho Tela, poď, Moja časti. Poď dediť to, čo bolo tvoje od založenia sveta. Dych Môjho Dychu, patríš Tomu, kto tebou pohybuje v dôvernom spojení s Našou Jednotou."

Ach, plod-Môjho-Srdca, práve to by som ti ukazoval, až budem odpočívať v tvojom objatí ako spokojné dieťa. Sľúb Mi, Moja Vassula, Moja milovaná, že svojmu Ženíchovi dovolíš, aby nerušene odpočíval v tvojom srdci.11

Uč sa od svojho Milovaného: Ja som tichý a pokorný Srdcom a vo Mne tvoja duša vždy nájde svoj odpočinok. Kiež aj Ja nájdem v tebe to isté, kiež nájdem tichosť a pokoru.

"Neprebúdzajte a neroznecujte lásku,
kým nebude chcieť sama."12

Uč ma byť takou,
akú ma chceš mať,
aby som sa Ti páčila ...

Moja sladkosť, ktorú budeš cítiť vo svojom srdci, bude pre teba pripomienkou Mojej Svätej Prítomnosti spočívajúcej v tvojom srdci ale pamätaj, že ti len stačí povedať: "padám", a Moja Láska ťa ihneď pridrží a zaplaví ťa tisícerou útechou, Moja milovaná.

Žehnám ti a dávam ti Svoj bozk Lásky. Ja, Ježiš Kristus som stále s tebou. My, nás? Ic.


1 to znamená zlo vo mne
2 Vassiliki tiež znamená 'kráľovská dcéra'
3 nevedela som hádať
4 to znamená to druhé
5 povzdychla som si, pretože som nevedela, čo môj Pán chce a myslí
6 Ježiš vyriekol tento koniec s tónom citu. Zľahka potriasol Svojou božskou Hlavou.
7 Ježiš Svojím ukazovákom ukázal na Svoje Srdce
9 Najsvätejšej Trojice
10 narážka na Iz 54,5
11 rozumela som, že keby som postrádala vo svojom srdci pokoj, rušila by som ticho, ktoré by Môj Spasiteľ rád našielChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved