SK » Posolstvá»


Ja som Skala a Základ kresťanstva

20. október 1998

Môj Pane a Bože,
si naozaj Najkrajší
a ponorený do Svojej Krásy
si Božský a Čistý.
Ako by som sa ja a všetci ostatní
nezamilovala do Tvojej Sladkosti?
Pôvab je rosou na Tvojich perách
a vo Svojej vznešenosti a sláve si nás požehnal,
uchádzal si sa o nás, obľúbil si si nás
a zahrnul nás nespočetnými darmi,
aby sme sa podobali nielen Tvojim anjelom,
ale Tebe.

Tvoje Slovo je ako brokát
ktorým si ma obliekol,
ozdobil si moju dušu pre Tvoju velebnosť.
A to všetko si spravil
s najväčším potešením a vôbec si nepomyslel,
že by si tým mohol znevážiť
Žezlo Svojho kraľovania!

Boh ma pomazal ....

Vskutku som ťa pomazal, a to s veľkou radosťou ....

Poď teraz a opri sa o Mňa. Vernejšieho nado Mňa nenájdeš, silnejšieho a mocnejšieho ako Ja nenájdeš, Ja som Skala a Základ Kresťanstva. Ja som Ten, ktorý je, bol a príde.

Stali sme sa partnermi, Ja a ty, ty a Ja, spojení v jedno. Žiadna ľudská sila nebola schopná pozdvihnúť tvoju dušu, ak by to nebolo dané zhora.

Vo všetkej pravde ti vravím: Tvoj Ženích ťa bude ďalej zavlažovať nebeskou rosou,1 aby si tiež aj ty zavlažovala vyprahnutú pôdu prúdmi Poučenia. Potom figovník prinesie figy a réva hrozno, zber olív sa rozhojní, pretože prišiel čas pre Moju Božskú Spravodlivosť, aby zvrhla skazených, ktorí padajú na tvár pred Šelmou.

Čoskoro bude po búrke ....

- slúž Môjmu Domu a rozprávaj v Mojom Mene, aby som vo Svojej všetko prevyšujúcej Láske mohol ďalej vylievať Svoje požehnania na toto pokolenie.

- slúž Môjmu Domu, nech Moje Meno trikrát Sväté znie ako hudba odpadnutým ušiam a ony budú uzdravené.

- slúž Môjmu Domu bez výhrad, Moja vyvolená, Mojou čistou Manou a napĺňaj vyhladované ústa Mojím Slovom.

- slúž Môjmu Domu, aby znovu získal silu pripomenutím, že Moja Prítomnosť presvetlí každú temnotu.

Ach, Vassula, povedz im, ako na nich čakám, až Ma pozvú, a hneď, akonáhle zbadám, že sa ich pery otvárajú, aby zazneli prvé slová pozvania, zídem k nim a vyzdvihnem ich z oných kalných vôd, aby so Mnou stúpali na krídlach vetra. Nebudem skrývať Seba ani Svoju Radosť, ale budem k nim hovoriť vo veršoch, odhaľovať tajomstvá jedno po druhom.

Na suchú zem vylejem vodu2 a prúdy3 na vyprahnutú pôdu. Vylejem Svojho Ducha rovnako ako Svoje Požehnanie a všetko vzrastie. Nasýtení vo svojom duchu rosou z neba Ma budú ctiť.

Tvoj nežný Ženích ťa znovu uisťuje o všetkých týchto veciach, o týchto veciach, ktoré som ti vo Svojej trojičnej svätosti už dávno oznámil. Nie je žiadna iná Skala ako Ja, váš Boh.

Vidíš tie úžasné veci, ktoré robím pre Svoj Dom? Ustanovil som ťa vo Svojom Dome ako svedka a zriadil som Svoje Dielo všade, kde chcem, aby bolo.

Vidíš, ako milujem Svoj Dom? Som opásaný silou. Tak pozdvihni svoj hlas v Mojom Dome a pýtaj sa Mojich pastierov: "Je tu niekto ochotný pracovať s vervou a láskou, aby znovu zbudoval tento kymácajúci sa Dom? Je v ňom niekto, kto je ochotný tento Dom hájiť? Je tu niekto, kto chápe, čo teraz vravím? Je v Pánovom Dome niekto, kto je ochotný šíriť Božie Kráľovstvo?"

Ak je tu niekto ochotný, potom ho ožiarim Svojou vznešenosťou, oblečiem ho do Seba. Dám sa mu spoznať a on Ma uzrie, ako pred ním stojím. Bude vidieť Večného a Nesmrteľného Kráľa a bude priťahovať všetkých ľudí ku Mne, pretože najskôr obohatím jeho dušu Svojím nemenným Božstvom a ozdobím ho všetkou krásou, akú si možno predstaviť, a on vo svojom kráľovskom výzoru bude liečiť túto generáciu. Hluchí budú počuť a slepí vidieť a všetci jedným hlasom zvolajú: "Prislúchame Svätej Trojici: Otcovi, Synovi a Duchu Svätému."

A ty, Vassula, píš neúnavne ďalej. Prinášaj hojné ovocie. Všetci Moji anjeli sa radujú pri pohľade na tieto plody. Ja som vedľa teba, tak sa neboj.

Milujem ťa. Ic


1 pochopila som: milostiplnou Prítomnosťou Ježiša Krista
2 požehnanie
3 Ducha Svätého



Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved