SK » Posolstvá»


Zverujem ti Svojich Služobníkov

1. január 1999

(Pán mi v týchto posledných mesiacoch ukázal, že sa mám držať v ústraní a ešte častejšie vchádzať do posvätnej kontemplácie. To je tiež plod jednoty; čo by mohlo byť vznešenejšie než byť v objatí Svätého? Čo by mohlo Boha viac potešiť, ako keď sa odovzdáme do vlastníctva Jeho Velebnosti a naučíme sa, ako vlastniť Jeho? Spočinutie v tomto pokoji prinesie vzrast božskej jednoty, silu pokračovať v tom, čo mi Otec uložil, horlivosť a smäd po spáse duší.

Všimla som si tiež, že Boh teraz obracal Svoj Pohľad viac na služby, ktoré som Mu cez svoju krehkosť preukázala a že Jeho láskyplné pokyny boli zamerané na to, čo by som mala ešte robiť; posolstvá sa stali, inak povedané, osobnejšie, aj keď sa Boh občas obracia na celú Svoju Cirkev.

Tiež by som rada dodala, že hrôza v mojej duši z toho, keď ma ľudia chválili, sa stala tak intenzívna, že som bola mnohokrát na rozpakoch a celá bez seba. Zvlášť keď sa mi zdalo, že si niekto všíma viac mňa než Slov nášho Božského Majstra, to samo stačilo, aby som sa ešte viac stiahla, ešte viac sa schúlila do náručia Božej Lásky. Táto mimoriadna pozornosť, ktorá mi bola venovaná, bola niekedy v mojich očiach ako zvratky .... Boh mi teraz dal jasnejšie poznať, že akékoľvek rozptyľovanie svetom a ľuďmi by na mňa malo škodlivý vplyv, ktorý by ma ťahal preč z Objatia Lásky; z Miesta, kde som chcela zostať.

Dostalo sa mi more milostí, more darov, ale chválila som dosť svojho Boha? Nebola som nedbalá k Jeho darom?)

Moja Vassula, stoj pevne v tom, čo odovzdávam tvojmu intelektu a opri sa o Moje Srdce; Ja som tvojou Skalou; áno,1 .... chcem ťa pre Seba; počas tohto roku chcem, Moja milovaná, aby si sa oddala sladkému odpočinku kontemplácie a stiahla sa z vravy sveta a vstúpila do Môjho nebeského Objatia; zarmútila by si Ma, keby si odporovala Mojej Vôli; chcem tvoj odpočinok pre Svoju slávu, ale aj pre dobro Svojej Cirkvi; prichádzaj často ku Mne zapisovať Moje slová; môžem ťa použiť na to, aby sa Moja Cirkev obnovila a vzrastala v milosti; na začiatku som ti ukázal Svoju únavu a pýtal som sa ťa, či si ochotná dopriať Mi odpočinok; teraz môžem povedať:2

Moja milovaná je Mojím nebom, 
sladkou vôňou Môjho Domu, 
ktorá sa teší Mojej priazni; 
ona je spevom Mojich anjelov; 
ach, čo by som pre ňu neurobil!

Ó Nekonečný a všetko presahujúci Bože, 
ako si mohol od začiatku 
vzhliadnuť na toto Svoje absolútne nehodné 
a rebelujúce stvorenie?

Ja, Ježiš, stačím na to, aby som každému dal poznať Svoju Moc a Svoje Nekonečné Milosrdenstvo .... oddeľ sa od tohto3 Ohňa, ktorý vyžaruje z Môjho Srdca, a vyhasneš; môžem ťa zachovať planúcou a horiacou, oživovanou vrúcnou láskou ku Mne, Môjmu Domu a Mojej domácnosti; môžem každého priviesť opäť k životu a viesť ho putami lásky k dokonalosti ....

Pane Bože, 
vždy som sa bála chvály ľudí o mne
a vždy som premýšľala o tom,
ako pôsobia tieto veci na Teba;
po celý ten čas som sa snažila
chrániť pred touto svetskou vášňou, 
lebo si mi od začiatku dal pochopiť
moju krajnú úbohosť
a že som posledná zo všetkých;

Tvoje Slová boli ako kladivo 
búšiace na moju dušu 
a vrývajúce sa do môjho srdca; 
občas si mi pripomenul moju ničotnosť 
a že ak by som sa odvážila,
hoci len na okamih, zdvihnúť bradu, 
stratila by som Tvoje Srdce,
aj všetky božské milosti;

Vo Svojej márnotratnej Láske 
si ma držal blízko Svojho Srdca, 
a takto si ma chránil
a dal si mi chápať Seba, 
a že keď zostanem ničím, 
spôsobí Ti to toľko potešenia,
pretože Ty budeš robiť VŠETKO
a budeš VŠETKÝM!

Už od môjho veľmi skorého detstva 
sa mi zvykol diabol zjavovať 
ako vrčiaci čierny pes hotový roztrhať ma na kusy, 
ale Tvoje všemocné pôsobenie ma chránilo;

Tvoja stála Prítomnosť ma strážila, 
a viedla ma do tejto božskej jednoty Tvojho Srdca, 
zostávajúc nerozlučne spojenou s Bohom. 
Bola som potom vedená tak neopísateľným spôsobom, 
že mi to dodnes pripadá ako sen ....

Ženích duší, milujem Ťa!

pozri na toto Srdce, ktoré ťa vyvolilo, je to práve to, ktoré bolo prebodnuté .... okúsila si ho, cítila si ho, počula si ho; napriek tomu, Moja vlastná a Moje dieťa, naše dielo ešte nie je dokončené, pretože Moja Krv naďalej v prúdoch riek vyteká z Môjho Srdca;

Si moje jediné Dobro. Čo pre Teba môžem urobiť?

počúvaj a píš: mnohí z Mojich služobníkov pustošili Moju Vinicu a Moje ovce sú rozptýlené; mnohí z nich urobili z Môjho Domu ruinu, spúšť .... a oni to vedia; medzi nimi nie je pokoj a oni to vedia; som nimi sklamaný, a preto Ma nechcú počúvať; môžu ich ich sľuby zbaviť ich hriechu?

Nie, môj Pane, neverím tomu, pretože hriech je hriech.

mali by pozorovať Moje cesty a konať pokánie; potom, ako vôňa myrhy bude stúpať ich vôňa a prevonia Môj Dom; Ja potom zušľachtím Svojich synov4 a s potešením budem čakať na ich skvelú úrodu;5 zverujem ti Svojich Služobníkov .... tvoj Tvorca bude počúvať tvoje modlitby; prihováraj sa za nich; modli sa a pros Otca, ktorého trpezlivosť je veľká, aby im odpustil; neotáľaj .... nevieš, že aj tvoje detinské bľabotanie Otec počuje a milostivo naň odpovedá? preukázal ti toľko priazne; tvoja slabosť je tvojou prednosťou a kvôli tvojej úplnej úbohosti sa skláňa zo Svojho Trónu;

Pane,
ponúkam Ti svoju vôľu 
a všetko, čo by prinieslo
viac slávy Tvojmu Menu; 
Ty si mojou Kráľovskou Hostinou;

prinášať a dávať pokrm chudobným je Našou rozkošou; zostaň v tesnom spojení s Mojím Srdcom a načúvaj jeho tlkotu .... ic;


1 toto 'áno' bolo potvrdením mojich pocitov
2 náš Pán mi potom nežne povedal tieto slová
3 Ježiš zdôraznil toto slovo a ukázal pritom na Svoje Sväté Srdce
4 služobníkov alebo pastierov
5 zrazu sa Pán obrátil ku mne a keď povedal: "Zverujem ti Svojich Služobníkov ...", cítila som, ako by zo Svojho chrbta sňal celú Cirkev, ktorú niesol, a vložil ju na môj chrbátChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved