SK » Posolstvá»


Požehnaná je duša, ktorá prišla, aby Ma milovala

12. február 2016

Môj Bože,
Otče, Kráľ kráľov,
kým som sa nestretla s Tebou,
ležala som polomŕtva,
až kým si sa mi zjavil ...
a stála som pred Božským,
nechápavá, s bázňou!
Stála som pred Stvoriteľom,
práve tak ako dieťa odeté
v špinavých zamazaných šatách
pred Krajinou zázrakov.

Usmial si sa na mňa, zadumaný,
usmial si sa, hoci som bola
ešte stále v pekelnej temnote.

Bola som rozpačitá a zmätená,
najmä keď som počula, ako hovoríš:
"Blahoslavení čistého srdca,
lebo ich je Nebeské Kráľovstvo."

Keď si zrazu otvoril Svoje Pery,
aby si opäť prehovoril,
z Tvojich Úst vyšiel prúd Svetla
ako lúč, oživujúc moju dušu,
keď Tvoj Nesmrteľný Dych
spočinul na mne,
oživujúc moju pamäť
– zázrak –
pretože čím viac som Ťa kontemplovala,
tým viac som Ťa spoznávala
a rozpamätávala sa na Teba.

Kto slobodne vložil Múdrosť
do vnútra mojej duše?

Ja!

A kto dal chápavosť do môjho srdca?

Ja, Moje dieťa ... takže si sa narodila z Môjho Srdca. Povstala si, aby si sa stala jednou z Mojich apoštolov a svedkom, ktorý má svedčiť o jednote.

Ja sa skutočne nepovažujem za hodnú byť apoštolkou. Ale neodchádzaj odo mňa! V minulosti som stále mala na očiach šupiny nekajúcnosti a hrozbu smrti nad mojou hlavou, poslal si mi mocného Serafína, ktorý priletel ku mne nie aby ma objal, ale aby ma zbavil mojich hriechov a aby vypral moje ušpinené šaty. Otče, toto bol môj začiatok, nová forma bytia, uvedomila som si našu nesmrteľnosť, pokiaľ prebývame v Tebe ...

Takto to bolo so mnou pri mojich prvých krokoch smerom k tomuto Žiarivému Svetlu, ktorým si Ty, Boh, náš Otec ...

A odvtedy si túžila poznať Ma, ako v minulosti, keď som zjavoval Seba tvojim otcom a praotcom.

Kde nájdem slová dosť silné na to, aby som vyjadrila moje city k Tebe a o Tebe? Nevystihnem to, aj keby som to povedala akýmkoľvek spôsobom. Môj duch túži po Tvojej Otcovskej Láske. Sužovaná smädom Lásky ku Tebe, Jahve, denne na Teba čakám, dokonca i v mojich snoch.

Bez Tvojej Milujúcej Ruky by som napríklad nebola obstála v búrkach prudkých prenasledovaní, ktoré ma obklopovali počas všetkých týchto rokov! Ale to všetko sa stráca v Tvojej Prítomnosti a ja, ako si kedysi povedal, cítim sa ako vtáčik, slobodný, lietajúci na oblohe, cítim sa slobodná!

Slobodu možno nájsť v Duchu. Ja volám všetkých ľudí ku Mne. Najprv ich volám k pokániu. Volám ich, aby pili z Prameňa Života. Požehnaná je duša, ktorá prišla, aby Ma milovala. Buď šťastná, Moja Vassula, nikdy neváhaj prísť a modliť sa, ale milovaná, netráp sa, príď vždy ku Mne. Pracuj pre Mňa s radosťou, s pokojom a Láskou.

Pane, môj Boh a Stvoriteľ, zmiluj sa nado mnou ...

Nikdy neodmietnem kajúcnu dušu. Vypočujem všetky tvoje modlitby, ak budú podľa Mojej Vôle. Vzrastaj v Mojej Láske, dcéra, Ja, Jahve, ťa žehnám.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved