SK » Posolstvá»


Ja som Kľúč do Raja

10. december 2018

Moja Vassula, dávam ti Svoj Pokoj; nepochybuj o Mojej Láske; si Mojím potešením, ktorému je daná Moja ochrana; Ja som tvoj Strážca;

Moja Pieseň je o Odpustení a Spravodlivosti; milujem Spravodlivosť, pokoru a cnosť; nechajte sa adoptovať Mnou, ako som Ja adoptoval Svoju dcéru, ktorá je teraz zjednotená so Mnou a je v jednote s Mojím Svätým Duchom počas všetkých týchto rokov som urobil viditeľným našu jednotu s tebou; či som ťa nezasadil do Mojej záhrady rozkoší, ľaliu medzi ľalie? neprejavil som ti dobrotu a láskavosť? spočívaj v Mojom Svätom Srdci, aby si udržiavala svoju dušu pokojnú a v pokoji;

Ja som tvoje Svetlo a tvoja Spása, tvoja Pevnosť a tvoja Skala, takže kto ťa môže vykoreniť zo Mňa? dieťa! počuj Môj Hlas! a vítaj ho ako slnko; vítaj ho ako dážď na vyschnutú pôdu a tvoje pery budú spievať od radosti a tvoj jazyk bude po celý deň stále ohlasovať Moje Slová Múdrosti a zvestovať Moje divy; tak splň sľuby, ktoré si Mi dala; a vzdávaj vďaky, keď vzývaš Moje Meno; nech tvoje modlitby dôjdu ku Mne a nech stúpajú ku Mne ako kadidlo;

pripomeň každému, že všetky vaše myšlienky a skutky počas vášho života sú zaznamenané v Mojej Knihe Života, v Knihe Pravdy, ktorá bude otvorená na Súdny Deň a bude prečítaná nahlas a vyjaví sa všetko, čo ste robili, kým ste boli na zemi; cnostní budú mať večný život so Mnou, čo sa týka rebelov, tí budú hodení priamo do večného ohňa a do Priepasti navždy; preto budujte svoj život na láske; buďte stáli vo svojej láske, aby ste mohli naveky spočinúť v Raji;

Ja som Kľúč do Raja;

dovoľ Mi, Vassula, aby som ešte chvíľu používal tvoju ruku; nosím ťa vo Svojom Srdci;Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved