SK » Posolstvá»


Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!

13. marec 2020

Zhromaždi ľudí a povedz im: Bez úprimnej ľútosti a rýdzosti vo vašej modlitbe bude toto zlo trvať dlhšie, než si myslíte. Obráťte sa ku Mne, svojmu Bohu, a ľutujte. Úprimná a spoločná modlitba dosiahne Mňa, vášho Boha. Pôst vyženie démonov. Prijímam akúkoľvek obeť. Zažeňte svojho ducha letargie, opustite svoje zlé cesty a zmierte sa so Mnou, vaším Bohom. Nech počujem: "Pane, zmiluj sa nado mnou, hriešnym!" a prejavím zľutovanie. A na vás všetkých vylejem Svoje požehnanie. Poďte, nebojte sa. Ja načúvam ... ic.

Boh bude počúvať, ak budeme ľutovať, zmeníme svoj život, ktorý je vlažný voči Bohu, a milostivo nám daruje Svoj Pokoj. Keď sa budeme modliť za svet. Keď Ho budeme prosiť, aby odhalil Svoju Tvár a zhliadol na nás. Keď Ho budeme usilovne prosiť, aby mohol byť milostivý k našim snažným prosbám ... Mali by sme sa tiež modliť, aby sa mohlo Jeho posolstvo TLIG rýchlo rozšíriť a bolo pokorne prijaté tak, ako bolo prijaté vami. Budeme sa modliť zvlášť za Taliansku, kde sa posolstvo TLIG, ako som už skôr vysvetlila, stretlo s úplným nezáujmom a prenasledovaním.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved