SK » Posolstvá»


Som Svetlo

20. september 1986 1

Pokoj s tebou!

Smiem byť s Tebou?

Áno, si so Mnou, som Svetlo.

Smiem byť pri Tebe?

Si pri Mne, si vo Mne, som Svetlo.

Môžeš ma vziať pod Svoju ochranu?

Si v Mojej ochrane.

Smiem sa o Teba oprieť?

Môžeš sa o Mňa oprieť.

Potrebujem Tvoju Silu, aby som upevnila svoju Vieru.

Dávam ti Svoju Silu.

Potrebujem Tvoju Lásku.

Si Mnou milovaná.

Som Svetlo a svietim, aby všetci videli. Neboj sa, Moja Cesta je priama. Moja Cesta ťa dovedie ku Mne. Stretnem ťa a ty Ma spoznáš, lebo vyžarujem Pokoj a Lásku

Poď ku Mne. Vidíš Ma? Počuješ Ma? Nemaj strach. Nezostávaj tak vo tme. Pozri, tvoje nohy sú uzdravené,2 môžeš zasa chodiť, hľaď, môžeš zasa vidieť. Uzdravil som ťa. Vyliečil som ťa z tvojej hanby a očistil som ťa od tvojich hriechov. Používaj nohy, aby si prišla ku Mne, oči, aby si Ma videla, vieru, aby si sa so Mnou stretla. Som tvoj Vykupiteľ. Som tvoj Pokoj. Ja, Ježiš, vás všetkých milujem.


1 napísané po očiste
2 symbolicky povedané


   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved