SK » Posolstvá»


Som tvoj Spasiteľ

27. september 1986

Pokoj tebe. Vassula, príď ku Mne, som tvoj Vykupiteľ, tvoj Pokoj. Žil som medzi vami na zemi v tele. Som Jednorodený Syn Boží. Poď ku Mne a opri si o Mňa hlavu. Som tvoj Tešiteľ. Keď si nešťastná, spomeň si, že som s tebou.

Modli sa so Mnou túto modlitbu:

Pomôž mi, Otče,
a veď ma na Svoje pastviny pokoja,
kde tečú jasné, večné vody.
Buď mojím Svetlom, aby si mi ukázal Cestu,
s Tebou, po Tvojom boku chcem kráčať,
s Tebou, ktorý ma osvietiš, chcem rozprávať.
Milovaný Otče,
zostaň vo mne, aby som mala Tvoj Pokoj
a vnímala Tvoju Lásku.
Budem kráčať v Tvojich stopách,
aby si mi dal pocítiť Svoju Lásku.
S Tebou chcem zostať.
Osvecuj ma, miluj ma,
buď so mnou teraz
a po všetky časy.
Amen.

(Ježiš prišiel, aby ma naučil túto modlitbu.)


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved