SK » Posolstvá»


Budeš musieť získať Múdrosť

16. december 1986

Trvalo mi celý deň, než som celkom pochopila, čo si mi ponúkol. Divím sa, ako som to mohla len tak prijať, bez toho aby som uvažovala, čo si mi ponúkol. Chcela by som sa Ti poďakovať, môj Pane!

Pokoj buď s tebou! Začínaš chápať, ako je to dôležité?

Áno, ale pomaly! Nezaslúžim si takú milosť!

Budeš musieť získať múdrosť, ale nestrácaj preto odvahu. Budem ťa učiť, ako si ju zaslúžiť. Si v Mojom Svetle a pretože si v Mojom Svetle, budeš sa učiť.

Načúvaj Môjmu Hlasu. Som Ježiš Kristus, som tvoj Majster v učení. Naučil som ťa pracovať s Duchom Svätým. Naučil som ťa milovať Ma. Nechal som na teba dopadnúť Svoje Skutky, aby si Mi mohla rozumieť. Som tvoja Sila, dostaneš Silu čeliť svojim početným odporcom.1

(Zdalo sa, že Boh je trochu smutný.)

Prečo? Prečo?

Prečo? Pretože mnohí neveria, že takto pôsobím. Niektorí vo Mňa vôbec neveria. Dcéra Moja, musím ťa varovať.2 Hovorím ti to, aby si bola pripravená a bdelá voči týmto ľuďom, pretože sú hluchí a slepí a uzavreli svoje srdcia. Budú sa chcieť ospravedlniť. Budú ti hovoriť, že to všetko nie je odo Mňa, ale len z tvojej hlavy. Prídu s otrávenými teóriami, aby ti dokázali, že si uviaznutá v omyle. Dajú ti ich čítať,3 aby ti ukázali, že sa klameš. Preto ťa vopred varujem, dcéra Moja: Nestrácaj odvahu kvôli týmto ľuďom. Nedaj sa skaziť od svojej generácie.

Pane, čo tu môžem urobiť? Kiež ma chrániš Svojou Rukou!

Budem stále vedľa teba, aby si sa necítila opustená. Naučím ťa byť silnou a premôžeš všetkých svojich protivníkov. Pripravujem ťa. Budem ťa živiť, aby si bola naplnená. Buď v Mojom Pokoji a a zostaň vo Mne.

Ježiš Kristus


1 bolo mi naozaj úzko, keď Ježišov hlas zrazu zvážnel a zosmutnel
2 Boh hovoril otcovským a dôverným tónom
3 predpověď ktorá sa splnila


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved