SK » Posolstvá»


Všetka Múdrosť pochádza odo Mňa

15. december 1986

Dcéra Moja, všetka Múdrosť pochádza odo Mňa. Chceš Múdrosť?

Áno, Pane!

Dám ti Múdrosť. Načúvaj Mi, dosiahneš Múdrosti. Som Pán Všemohúci a budem ťa učiť. Pripútaj sa ku Mne a budeš sa učiť. Ver Mi.

Prebúdzaj Moje deti. Dcéra Moja, ži v pokoji, lebo Ja, Boh, žehnám každému tvojmu kroku. Naplnená Mojím Duchom získaš veľa prívržencov.1 Choď v pokoji


1 naplnená Duchom Svätým budem schopná svedčiť, a tak priviesť veľa duší k Pánovi


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved