SK » Posolstvá»


Vybuduj znovu Môj Dom

2. marec 1988

(Modlila som sa tie tri modlitby.)

Zvelebuj Pána! Buď Bohu vzdaná česť!

(To bol Svätý Michael.)

Ježiš?

Láska prišla. Oslavuj Moje Meno. Daj Cirkvi znova ožiť, vybuduj znova Môj Dom, skrášli Moju záhradu! Prestaňte robiť zlo.

Cirkev znova ožije a Pokoj bude medzi vami všetkými

Vassula, prial by som si, aby si bola dokonalá ... buď nevinná. Milujem deti pre ich nevinnosť, nepoznajú zlobu. Poď, odpusť všetkým, ktorí ťa popierajú a odmietajú, nech sú ich viny ako voda, ktorá okolo teba tečie a vsiakne. Kvetina, chcem tvoju dušu spraviť krásnu, aby odzbrojila tých, ktorí majú srdce z kameňa. Daruj a dávaj! Daruj sa im, nenávisť nahradzuj láskou. Buď Mojím obrazom!

Ó Peter, Môj Peter!1 Milovaný Mojej Duše, veď Moje stádo späť k pôvodnej neporušenosti! Peter, pozri na Mňa, milovaný, do Mojej Tváre. Cti Ma, svojho Pána Láska a vernosť sa teraz stretávajú. Spravodlivosť a Pokoj sú teraz pred vašimi dverami. Zachránim všetkých, ktorí sa Ma držia. Som vaše Útočisko. Rozhliadni sa okolo seba, Peter! Nevidel si to? Už Ma to unavuje pozerať sa, ako Kainovia zabíjajú Mojich Ábelov Veď som im predsa dal uši, ale oni nechcú počuť. Dal som im oči, ale nechcú vidieť. Ich srdcia sú tvrdé a studené. Hľadajú svoju vlastnú česť a nie Moju. Ó Peter, ako som ustatý ... nedostáva sa Lásky ... Oslavuj Ma, Peter! Oslavuj Ma, milovaný.

(Plný lásky hovoril Ježiš Petrovi. Hlas Pána bol smutný a unavený, ale keď hovoril k Petrovi, ako by z Jeho slov zaznievalo: na neho sa môžem spoľahnúť.)


1 Peter je symbolom dnešného pápežaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved