SK » Posolstvá»


Zavlažím Svoj sad

3. marec 1988

Vassula, skrášli Moju Cirkev. Bosá vchádzaj do Môjho Vlastníctva.1 Nos pri sebe Moje Posolstvo, nepozeraj sa napravo ani naľavo, choď so Mnou.

Áno Pane.

Moja Ekklesia znova ožije a zhromaždíš ich v Dome svojho Otca, požehnáš ich a oslobodíš ich od zla, a Ja, Najvyšší, budem medzi vami a budeš hovoriť slová Mojich Úst. Priblížte sa všetci k svojmu Bohu, vy, ktorí po Mne túžite, a naberte si plnú mieru z Mojich Plodov. Poďte, vy všetci, ktorí Ma milujete a kráčate po Mojich Cestách.

Poďte a žiadajte v plnosti všetkého, čoho je vám treba. Jedzte Moje Ovocie2 a budete žiadať viac. Poďte, vy všetci, ktorí máte smäd, pite Ma a budete si želať viac. Ktokoľvek bude nasledovať Moje Cnosti, nikdy sa nebude musieť hanbiť. Ktokoľvek koná podľa Môjho priania, oslávi Ma.

Ach, Vassula, či ťa kedy opustím? Počúvaj ďalej: Svoju záhradu spravím krásnu. Zavodním Svoj ovocný sad, zalejem kvetinové záhony a dám zažiariť kázni Každé slovo je napísané Mnou. Ja, Pán, ťa uvádzam do znalosti Mojich tajomstiev, aby si slúžila Mojim záujmom a prispela k Mojej Oslave.

Milovaný Otče, milujem Ťa nekonečne. Áno, je to tak!

Poď, spomeň si, my, nás ...


1 to znamená: pokorný a chudobný v duchu
2 tieto posolstváChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved