SK » Posolstvá»


Klesli ste rovnako hlboko ako Sodoma

10. marec 1988

Ježiš?

Ja som to Pokoj buď s tebou. Chceš pracovať pre Mňa, Vassula?

Áno, chcem pokračovať, keď je to prianie Pána.

Som Pán, maličká. Ja som to, Ježiš, kto ťa živí. Prajem si, aby si skrášlila Moju záhradu. Želám si od teba znovu oživenie Svojej Cirkvi. Nasleduj Ma a Ja budem konať v Tebe. Cez teba chcem pôsobiť. Tíš Môj smäd

Oltár, udržuj Môj horiaci Oheň, aby ohrial tieto ľadové víchrice, ktoré vnikli do sŕdc Mojich detí a prenikli ich. Ó storočie, kleslo si hlboko ako Sodoma a čo z teba vyrástlo, je výhonok Kainov. Tak málo ich je ako Ábel. Vaše storočie, duch tejto doby, zdrsnelo v srdciach. Vieš prečo, tvorstvo? Pretože medzi vami chýba láska. Ľudia na Mňa zabudli a už neveria v dnešné Diela Mojej Prozreteľnosti.

Áno, tvorovia ... mŕtve sú dni bohaté cnosťami, v ktorých požehnania nebies boli ešte vítané. Storočie Úbohosti, oživím ťa! Do vašich mŕtvych sŕdc vlejem Svoju Miazgu, aby sa uzdravili. Ó ako veľmi vás milujem!

Píš ďalej.

Áno, Pane.

(Hlas znel zranene a smutne. Keby nebol Milosrdenstvo samo a plný nežnej lásky, bol by nás mohol potrestať, alebo to s nami rázne skoncovať. Ale má s nami súcit a chce nás liečiť.)

Áno, milujem vás napriek tomu všetkému, čo sa z vás stalo Azda vás niekedy opustím? Nikdy!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved