SK » Posolstvá»


Som Múdrosť a tvoj vychovávateľ

21. jún 1989

Pane?

Ja som to. Nikdy sa neprestávaj modliť. Zachovávaj Moje pokyny, milovaná. Buď vždy k dispozícii Mne, svojmu Bohu. Som vždy nablízku, aby som tvojej duši poskytol, čo jej chýba.

Múdrosť? Budem ťa ochotne vyučovať Múdrosti. Vytrvalosť? Preniknem tvoju dušu, že bude plná horlivosti. Trpezlivosť? Dám ti Svoju. Obetavosť v uzmierovaní za seba aj za iných? Budeš ju čerpať odo Mňa Láska? Naplním aj tvoje srdce zo Svojho. Pokoj? Môj Pokoj je tvoj. Ach, Moje dieťa, prečo si prestala prosiť Ma o tieto Milosti, ktoré môžu živiť tvoju dušu?

Ja naozaj neviem ...

Pamätaj si, som Múdrosť a tvoj Vychovávateľ, buď na Mne závislá. Azda som doteraz neživil tvoju dušu i duše ostatných?

Budem aj naďalej na teba vylievať učenie ako proroctvo. Dôveruj Mi, hľadaj Ma, kráčaj so Mnou, počúvaj Ma, miluj a uctievaj Ma. Som Prítomný po všetky časy, môžeš sa cítiť v bezpečí Som Autorita a Poriadok zostupujúci na teba. Ach, Moje dieťa, milujem ťa večnou láskou. Netráp svoju dušu a nesnaž sa pochopiť Moje Cesty, pretože tak by si sa dostala na kľukaté cesty, ktoré nikde nekončia. Vedz, že Moje Cesty nie sú vašimi cestami a rozdiel medzi nimi je, hovorím ti, obrovský! Prijmi Moje Dary v Pokoji, dovoľ Mi držať na tebe Svoj Prst Ja a ty, spojení v Láske.

Poď, my, nás?Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved