SK » Posolstvá»


Poď a zvelebuj Ma, uctievaj Ma, pretože som Svätý

29. jún 1989

Zvelebený buď náš Pán, Všemohúci,
ktorý jediný koná zázraky.
Môj Bože, učil si ma Svoje Slovo
a stále ohlasujem Tvoje divy.
Plný zľutovania, odpustil si mi vinu
a priviedol si ma späť k rozumu.
Dal si mi pochopiť a vnímať slová Múdrosti:
Tí, ktorí Ma jedia, budú ešte po Mne lačnieť,
a kto Ma pijú, budú ešte po Mne žízniť.1
Podobne ako žena, ktorá ovdovela,
aj ja sa potĺkam po tejto púšti, hľadajúc
Tvoj Večný Prameň a Tvoje zelené pastviny,
kde by som mohla zložiť hlavu a odpočinúť si.

Dcéra, miesto suchého stromu som z teba urobil strom kvitnúci a nesúci plody. Z nepriateľskej pohanky horlivú ctiteľku. Namiesto apatie som ti dal horlivosť pre Mňa, tvojho Boha. Poď, zostaň v Mojej priazni a buď jedno so Mnou

Pane, udivilo ma naše včerajšie zhromaždenie ...

Ja, Pán, dám Mojim kuriérom Svoje správy. Hľaď, dnes ti nechávam voľné ruky. Uvedom si svoju slobodu ... ak chceš ísť so Mnou a deliť sa o Môj Kríž Pokoja a Lásky, tak poď, budem sa o teba starať, pociťuj slobodu ... vieš veľmi dobre, že Ja som Sebestačný. Som Najvyšší Milujem tvoju nevinnosť a neodopriem ti Svoje znamenia. Dám chudobným a núdznym, aby oslavovali Moje Meno. Prichádzaj ku Mne s čistým srdcom, chcem, aby si pokročila vpred. Poď a  zvelebuj Ma a uctievaj Ma, pretože  Ja Som Svätý

Láska ťa večne miluje. Poď.

Pane?

Ja som to. Modli sa, nech začujem modlitbu, ktorú som ti dal.

Ó Sväté Srdce Ježišovo,
môj Pane, ktorého vzývam,
obetujem Ti svoju vôľu,
urob zo mňa nástroj Svojho Pokoja a Lásky,
urob ma obeťou planúcej túžby
Svojho Svätého Srdca.
Amen.

Zostaň malá, nech rastieš len v Mojom Duchu Opustená nebudeš nikdy.
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved