SK » Posolstvá»


Chcem iba tvoju vôľu
Sv. Michael

4. júl 1989

Môj Pane?

Ja som to.

Sústreď sa pri každom stretnutí. Sústreď sa, neboj sa. Moje učenie je zdravé, dovoľ Mi vychovávať tvoju dušu, dovoľ Mi pokračovať vo Svojom Božskom Pláne. Chcem len tvoju vôľu.1 Dávam ti Svoj Pokoj, Svoju Lásku, pre celú Večnosť. Nikdy ťa neopustím.

Pokoj, Moje dieťa, počuj Moju Matku.

Áno, Pane.

(Svätá Mária, naša Svätá Matka.)

Vassula, daj oddýchnuť svojej duši v Ježišovom Svätom Srdci a daj spočinúť Jemu. Poď, nadiktujem ti Moje Posolstvo.2

Pokoj vám. Som s vami všetkými v tomto zhromaždení, vystieram k vám Svoje Ruky, všetkým vám žehnám.

Načúvajte Slovám Múdrosti. Neodopierajte Pánovi to, čo hľadá vo vašich srdciach. Ak Mu ponúknete svoje srdce, dá vám dar Svojej Lásky, aby vás viedol a prijal do Svojho Svätého Srdca, ktoré je vašim Domovom, Domovom vašej duše. Vráťte sa k Pánovi a ponúknite Mu svoju vôľu. Poďte k Najvyššiemu a osvieži vás Svojou Láskou.

Volám k vám, aby som vás dnes všetkých povzbudila. Naše Volanie sa ozýva v celom tomto temnom svete, vo svete trápení a úzkostí, ktorým sa stalo vaše storočie. Slávnostne žiadam každú dušu, nech si rozváži, prečo Ježiš a Ja na vás naliehame rôznymi spôsobmi a na toľkých miestach sveta, voláme vás k obráteniu. Sme ako vyľakaní Rodičia, Ktorí sa chápu každej pomôcky, aby vás dosiahli a varovali vás, ktorí ste Naše toľko milované deti. Vezmite si k srdcu Naše Výzvy a Varovania.

Ľutujte, modlite sa celým srdcom, prichádzajte k Pánovi s láskou, poďte a klaňajte sa Pánovi. Prijmite Lásku, ktorú vám ponúka. Potešte Jeho Srdce, nech vidí, že všetci prichádzate na Hodinu Adorácie Láska túži po láske, Láska hľadá vaše srdce. Prichádzajte k Láske, prichádzajte ku Svätému, ktorý k vám volá, aby ste sa vrátili k láske.

Som vaša Svätá Matka, ktorá vás miluje, nepochybujte. Žehnám vás všetkých, v Mene Otca i Syna a Svätého Ducha Amen.

(Svätý Michael nám dáva posolstvo.)

Som Svätý Michael. Som váš Svätý Michael, ku ktorému sa modlíte, aby vás chránil a bránil odo zla. Nebojte sa, táto modlitba vám pomôže v ťažkostiach

Dovoľte Duchu Lásky rozpínať Svoje volanie Milosti, načúvajte Duchu Milosti, načúvajte Duchu, pretože Jeho Zľutovanie je Veľké.

Nepotlačujte tých, ktorí prijímajú Posolstvo Svätého, ako to robili vaši predkovia, nehovorte vizionárom "nič nevidíš" a prorokom "neprorokuj nám, pretože my máme pravdu". Naopak, pozdvihnite oči a rozhliadnite sa, všetci sa zhromažďujú a vracajú sa k Bohu, vaši synovia prichádzajú zďaleka a vaše dcéry sú nežne nesené, pretože Pán oznámil toto: "Aj keď noc ovláda vašu éru, Moje Svetlo do nej prenikne a zaleje túto zem, a všetky národy ku Mne prídu a opäť pozbieram Svoje Sväté Stádo do jediného Svätého Ovčinca vo Svojom Svätém Mene."

Modlite sa, ó deti Pána, a dovoľte Pánovi napraviť Svoj ľud tým, že prijmete, čo vyjde z úst dieťaťa a ponížených. Nebojte sa, spása je blízko, je za dverami

Žehnám vás v Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Vassula, dovoľ Pánovi používať ťa. Maj túžbu po Pánovi. Miluj Ho, pretože je Najzľutovnejší

(Neskôr, stále smädná po Bohu, som k Nemu prišla zvláštnym spôsobom, ktorý mi dal, aj keby to bolo len na desať sekúnd. Jednoducho som potrebovala túto dôvernú chvíľu, rozhovor so svojím Spasiteľom.)

Pane, milujem Ťa ...

Ja som to, kvetina, miluj Ma, napľňaš Ma radosťou. Pristúp, som blízko teba


1 vnútorným zrakom som videla, ako Ježiš ku mne naťahuje Svoju Ruku, keď povedal: "Chcem len tvoju vôľu"
2 posolstvo na 14. júla pre modlitebné stretnutie vo FribourguChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved