SK » Posolstvá»


Boh chce vašu oddanosť každý deň

25. október 1989

(Naša Svätá Matka k modlitebnej skupine.)

Prijmite Môj Pokoj Cirkev ožije.

Poďte, buďte milí Pánovi a obetujte sa Mu každý deň. Dovoľte Mu, aby z vás urobil oddané deti, deti Svetla.Zmeňte svoje životy odpútaním sa od svetských vecí, pretože, Moji maličkí, týmto svetom len prechádzate. Stále vám pripomínam, že vaše duše budú žiť večne a opakovane vás varujem, aby ste zmenili svoje životy.

Čo od vás Boh chce? A čo je najlepšie robiť? Boh chce vašu každodennú oddanosť, úplné odovzdanie seba samého, aby z vás mohol utvárať dokonalé bytosti Dokonalé je, keď budete poslušní Božej Vôle tak, že Mu ponúknete svoju vôľu. Hľadajte Ho, hľadajte všetko, čo je On. Úpenlivo vás prosím, nepočúvajte našepkávaniu diabla, pozdvihnite svoju dušu v neustálej modlitbe. Milujem vás, deti, a Moje Oči vás ani na okamih neopúšťajú.

Učte sa z Našich Posolstviev konať dobro, nech Naše Posolstvá živia vašu úbohú dušu a vedú vás späť k poznaniu, nech vás vedú k Písmu Svätému a k Pravde a k Životu Chcem vás zachrániť pred diabolskou sieťou, chcem pozdvihnúť vašu dušu na vyššiu úroveň modlitby.

Dnes večer, Moje deti, sa za vás budem u Otca zvlášť prihovárať, mali by ste vedieť, že Jeho Dobrotou môžete získať veľa milostí. Mali by ste vedieť, ako nekonečne bohatý je vo Svojej Milosti. Majte túžbu po Pánovi, buďte vždy hladní po Pánovi. Odložte všetky starosti, obetujte ich Jemu, dôverujte Mu

Zväčšujte Jeho Kráľovstvo svojou láskou k Nemu a ku svojim bratom. Odplácejte zlo láskou, nech je láska tým najdôležitejším vo vašom živote, nech je vašim koreňom. Dajte pozor na svoje myšlienky, neodsudzujte jeden druhého pretože vaše cesty NIE SÚ cestami Pána. Vytrvalo tešte Pána svojou pokorou, bez posudzovania druhých. Božia Láska sa ukazuje aj tomu najposlednejšiemu z vás všetkých.

Choďte v pokoji, milovaní, nezabudnite Nás vziať so sebou do svojich domovov. Učte sa vnímať Našu Svätú Prítomnosť. Učte sa hovoriť "my" namiesto "ja", "nás" namiesto "mňa". Žehnám vám všetkým. Buďte jedno, ako si to Pán želá, nebuďte rozdelení, pretože v Nebi ste jedno

Buďte v Pokoji a žite v PokojiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved