SK » Posolstvá»


Neužívam tvoju vôlu, ak Mi ju sama neponúkneš
Tri železné tyče - Príď, Duchu Svätý

26. október 1989

Pane? Cítim sa ako čln bez vesiel.

Ja som to. Kvetina, Môj chodník je priamy, ale úzky, a málokto Ho nájde. Moje dieťa, nerob vždy krik, keď ťa prerezávam, prerezávam ťa, aby si silnejšie rástla a mohla priniesť oveľa viac ovocia. Chcem rozmnožiť tvoje ovocie. Viem, že sa snažíš Mi povedať, že ťa prerezávam príliš často.1 Viem, čo je pre teba najlepšie, Moje dieťa, a koniec koncov, azda si Mi sama neponúkla svoju slobodu?

Áno, obetovala som Ti svoju slobodu na veky.

Užívam teda, čo si Mi ponúkla, duša, neužívam tvoju vôlu, ak Mi ju neponúkneš. Dôveruj Mi. Vždy maj vieru vo Mňa, pretože som Najnežnejší. Vytrvaj, Moje dieťa, a horlivo slúž veci práva, dychti obracať ďalšie duše. Zostaň malá a pred každým rozhodnutím Ma požiadaj o radu, vždy sa ti dostane pomoci zhora

(Neskôr:)

Moja Vassula, nakresli tri železné tyče s hlavou na konci. Kresba predstavuje rímskych katolíkov, pravoslávnych a protestantov. Chcem, aby sa ohli a zjednotili, ale tieto železné tyče sú stále veľmi tuhé a samé od seba sa nemôžu ohnúť, preto k nim budem musieť prísť so Svojím Ohňom a silou Môjho Plameňa zmäknú a ohnú sa a zlejú sa v jednu pevnú železnú tyč, a Moja Sláva naplní celú zem

Modli sa často k Duchu Svätému túto modlitbu:

Príď, Duchu Svätý,
príď zásluhou mocného príhovoru
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,
Tvojej Milovanej Nevesty.
Amen.

Pri tejto modlitbe bude Môj Duch Svätý k tebe ponáhľať. Modli sa za vyliatie Môjho Svätého Ducha na vás


1 musela som sa usmiaťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved