SK » Posolstvá»


Som blízko teba, aby som bol hrozbou tvojim nepriateľom

18. december 1989

Moja Vassula, Ja, Pán, ťa budem sýtiť priamo pred očami tvojich prenasledovateľov. Vnímaj Moju bolesť, Moje dieťa, keď ťa vidím medzi týmito vlkmi ...

Moja Duša je smutná a v Mojom Srdci je taký žiaľ, že som zmobilizoval légie anjelov, aby prišli a potešili Ma. Tvoji prenasledovatelia ti dávajú piť otrávenú vodu, ale Ja ťa neprestanem uzdravovať Svojou veľkou Láskou k tebe Zmetiem všetky tieto balvany, ktoré vami pohŕdajú, Moji anjeli,1 nad ktorými jasá Moje Srdce a kde nachádzam útechu a odpočinok Moji baránkovia, vy, kto prijímate Moja Posolstvá Milosti, Moji baránkovia, ktorí ste odpočinutím Môjho Srdca, vy, Mne zvlášť milé duše, nebudem sa pozerať na to, ako vás napadajú Kainovia, títo Kainovia presiaknutí hriechom, ktorí nikdy neprestali usilovať o vaše hrdlo, Moji Ábelovia.

Pane! Kainovia na nás nemilosrdne útočia.
Zabíjali Tvojich prorokov za starých čias
a dnes chcú opakovať svoj zločin.
Ich cieľom je zbúrať všetky Tvoje Oltáre,
jeden za druhým. Chcú nás vymazať
z povrchu tohto vyhnanstva!

Môj zvyšku ... Môj oltáru ... ty, ktorú som zdvihol z prachu, aby som z nej utváral živý oltár pre Seba, Najvyššieho. Si jedným z Mojich oltárov, oltárov, ktoré kladiem na rôzne miesta zemegule a do ktorých vlievam Svoje Horúce priania zo Svojho Žeravého Plameňa Lásky. Hovorím ti, Kain bude musieť predo Mňa predstúpiť v tejto dobe, pretože neustále zasieva do pôdy svoje zlé semená a dnes sa sýti zo svojej úrody, bude sa musieť so Mnou stretnúť Počúvaj, Moja holubica: nepovlečie ťa násilím ani mečom do púšte, aby znovu prelieval tvoju krv, ani mu nedovolím zhasiť Plameň, ktorý som ti dal

Môj malý oltáru, ty, ktorá Mi robíš Radosť, odvahu, neboj sa. Každá jeho vina dopadne späť na jeho hlavu ... a podnes platí pre týchto Kainov Izaiášovo proroctvo, že Ja, Pán, im dám "chabého ducha, nevidiace oči a nepozorné uši, a sú takí aj dnes" a vždy budú

Vyhnal som Kaina z tejto krajiny na púšť, do krajiny, kde Ja nežijem, do krajiny, kde v riekach tečie skazenosť a napája jej brehy a zavlažuje jej pôdu. Spravodlivosť ho zahnala z Mojich očí a napriek tomu, keď dnes Moje Milosrdenstvo prichádza k jeho záchrane a napriahuje Ruku, aby sňalo závoj z jeho očí, on to odmieta ... zostupujem dokonca aj do krajín pod povrchom zeme k ľuďom minulosti, aby som pozdvihol váš život z jamy Kainovej, ale dodnes Ma nepočujete a nie ste ochotní uznať Ma, svojho Boha.

Vassula, Moja holubica, neboj sa hovoriť hlasno, pretože som ti dal Svojho Ducha Je ťažké prechádzať týmto vyhnanstvom, ale som vedľa teba a poskytujem ti dar reči, priateľstvo, útechu. Som ti nablízku, aby som bol hrozbou tvojim nepriateľom. Som blízko teba, aby som utíšil každú búrku, ktorá by sa mohla rozpútať a desiť ťa, aby som odohnal vlkov, ktorí ťa prišli štvať, aby som chránil tvoju hlavu pred pálčivým slnkom. Som blízko teba, Moja milovaná, aby som Svojím Svetlom odplašil všetky zmije a škorpióny, ktorí prišli na tvoj chodník. Vediem ťa tak, že musíš ísť, denne ťa povzbudzujem a všetkých, ktorí nás sprevádzajú, žehnám každému ich kroku.

Moje Oči spočívajú na vás, Moje holubice, ktorým som išiel v ústrety na ceste z púšte. Moja Láska k vám je Živý Oheň a Moja žiarlivosť prudká ako nikdy predtým, načúvajte preto Mojej piesni. Miesto Môjho spočinutia nie je teraz ďaleko od vás. Som Ten, kto vás najviac miluje a dávam vám Dar Svojej Lásky

Poďte a načúvajte Môjmu učeniu. Moje učenie je Svetlo. Učenie, na ktoré svet zabudol, práve na to učenie, ktoré malo byť zreničkou ich oka

Poď, my, nás?

Áno, navždy, Pane.

My, nás?

Navždy, Svätá Matka.

Milujem ťa.


1 dnešní posloviaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved