SK » Posolstvá»


Keď prídu skúšky, neprotestuj

19. december 1989

Ó Svätý Duchu Rady,
nedovoľ mojej duši upadnúť do zmätku.
Si môj Božský Učiteľ a vedieš ma,
z Tvojich Úst sa mi dostáva poučenie.
Som tu, aby som Ti načúvala,
môj Pane a Učiteľu.

Maličká, keď prídu skúšky, neprotestuj, neprejavuj svoju mienku, Môj Pokoj má byť to jediné, čo z teba vychádza, Pokoj Pánov. Spontánna odpoveď v debatách sa môže stať nenapraviteľnou chybou. Vezmi, čo som ti dal zo Svojho Srdca, nič viac, nič menej. Ber z toho, čo som ti dal. Rozumieš mi teraz?

Áno, môj Pane. Pane, povedz mi znovu, kto si.

Počúvaj teda: som to Ja, Ježiš, Milovaný Syn Boží, Slovo, ktoré sa stalo telom, ktorý prišiel žiť medzi vás. Ja som to, Spasiteľ, kto k tebe hovorí.1 Odvahu, kvetina, spočiň na Mojom Srdci, načúvaj úderom Môjho Srdca, tak ako holubica v tvojej vízii. Počúvaj všetkých vás milujem k šialenstvu, teraz Ma lepšie poznáš Som Pantokrator Som tvoj Vychovávateľ a budem podporovať tvoju vieru, vieru, vieru. Milujem ťa a chcem ťa učiť a pozdvihnúť vierou a vo viere. Vždy budem s tebou hovoriť. Aby si Ma počula, budeš sa musieť sústrediť, aby si bola schopná vstúpiť do kontemplácie, ktorá ti pripomenie Moju Prítomnosť. Prijmi tieto veci, pretože prichádzajú odo Mňa, tak sa Mi to páči. Nevšimla si si, že všetko, čo si sa naučila, prišlo odo Mňa? Povediem ťa tak až do konca. Raduj sa, žiačka!

Môj Bože, nemám slov ...

Buď šťastná, veď si si nezaslúžila žiadnu z týchto milostí. Poď. Láska ťa miluje


1 Ježiš to povedal tak, ako by to niekomu hovoril prvýkrátChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved