SK » Posolstvá»


Proroctvo o Rusku

24. december 1989

(Štedrý večer)

Ježišu?

Ja som to. Buď Bohu chvála

Buď Bohu chvála.

Modli sa, Moje dieťa. Zasväť sa Mi, láska je ti nablízku a vždy bola, od kolísky až podnes a navždy Zostaň blízko Mňa a odvrhni všetky myšlienky, ktoré ťa mätú. Opri sa len o Mňa, buď so Mnou jedno. Utíš Moju neuhasiteľnú žízeň po láske Ó Pantokrator.

(Pád komunizmu v Rumunsku)

Moja kvetina, Ja som Svetlo sveta. Spievaj a buď šťastná, spievaj radosťou, pretože som to Ja, Ježiš, kto koná zázraky.

Môj Kríž bude zase vztýčený na každom kostole, vidíš?1 Čoskoro príde všeobecný mier. Zrodí sa Pokoj, modli sa o toto narodenie Pokoja a Lásky. Krajina dnes cíti začiatok pôrodných bolestí. To sú, Moji milovaní, Moje skoré Znamenia Lásky.2 Som Majster neba i zeme, ukážem Svoju Silu každému národu, že som všemohúci. Povedal som, že Svojím Dychom zmetiem všetkých, ktorí vás zotročili. Nech si vaše národy uvedomia, že všetko podlieha aj Mojej Moci, a čo som urobil jedným dychom, je pre Moju Slávu. Nikto nemôže zrušiť Môj Zákon

Nech si národy uvedomia, že som to Ja, Pán, kto prišiel vyslobodiť týchto zajatcov z väzenia a pozdvihnúť ich k Sebe. Som to Ja, kto uvrhol vašich nepriateľov do večnej hanby, a to nie je všetko. S vašou sestrou, Ruskom, podpíšem zmluvu Lásky a Pokoja a zabudnem na všetky jej zločiny a urobím ju opäť Svojou Nevestou, a z jej srdca vytryskne táto pieseň:

Zachovám vždycky svoju lásku k Nemu
a zmluva s mojím Bohom bude trvalá.

Moja Duša žízni po tomto slávnom okamihu. Chcem ukázať Svoju nádheru a Svoju slávu všetkým národom pod nebom, prostredníctvom tvojej sestry Ruska. Oblečiem ju Svojou krásou a Svojou neporušenosťou a predvediem ju tvojim bratom,3 aby cez ňu a v nej videli Moju krásu a neporušenosť Dcéra, svadba obrátenia tvojej sestry čoskoro nastane.

Povedal som, že zostupujem do biedy vašich čias, aby som potešil utláčaných a vyslobodil zajatcov z väzenia a tých, ktorí žijú v temnote, zo žalára. Som to Ja, váš Spasiteľ, kto vás prichádza zbaviť jarma červeného draka. Som to ja, Ježiš, Moja holubica, kto prichádza zlámať klietky a vyslobodiť vás Som to Ja, váš Svätý, ktorý vás nikdy neopustil a vpravde vám hovorím, že vaše brány4 predo Mnou nebudú zatvorené.

Vassula, zničím s hanbou a pokorením všetky tie zlé sily, tie sily, ktoré zborili Môj Dom a urobili z Neho rozškerené hroby. Moje Svetlo vzkriesi tvoju sestru Rusko a všetky susedné krajiny. Prelomím všetky vaše klietky a oslobodím vás Vedzte, že spása a vyslobodenie prichádzajú jedine odo Mňa. Modli sa za svoju sestru, modli sa za jej susedov

Môj Pane, hovoril si, že: "Príde trápenie na človeka, ktorý hromadí to, čo mu nepatrí, a zaťažuje sa zárukami. Nepovstanú náhle jeho veritelia, neprebudia sa? Potom bude ich obeťou."5 Práve to sa stalo v Rumunsku, ale nevinní ľudia za to zaplatili krvou.

Buď si istá, že mám pri Sebe všetkých svätých mučeníkov vašej doby, obete Satanovej zbesilosti. Sú u Mňa všetci, ktorí zahynuli ako obete. Hovorím ti, že jeho zúrivosť bola tak veľká, keď videl, že musí pustiť svoju korisť, chcel zničiť každú Moju kvetinku.

(Ježiš sa potom pozrel zhora na Rumunsko.)

Neplač, maličká,6 veď Ja, Pán, znovu postavím, čo je v troskách a pozdvihnem ťa, pre svedectvo Svojmu Menu. V Mojom Mene uvidíš veľké veci. Konečne sloboda! Slobodní prísť ku Mne, svojmu Spasiteľovi a žiť v Mojom Svätom Srdci. Svojím Svetlom budem prenasledovať vašich nepriateľov, ktorí sú aj Mojimi nepriateľmi. Neplačte pre deti, ktoré už nie sú, pretože dnes hovorím, že každému z nich sa dostalo miesta v hlbinách Môjho Srdca.

Zvelebený buď náš Pán,
Boh Zľutovania,
pretože navštívil Svoj ľud.
Prišiel ho zachrániť, prišiel dať Svetlo tým,
kto žijú v temnote a v tieni smrti.
Chvála buď Jemu, ktorý prichádza,
aby viedol naše nohy na cestu
Pokoja a Lásky.
Amen.


1 vnútorným zrakom som uvidela strechu kostola a na nej dvoch či troch mužov, ktorí sa namáhali, aby znovu dali ťažký kríž na miesto, kam patril
2 29. novembra, mesiac pred udalosťami v Rumunsku, Ježiš a Panna Mária nám dali vianočné posolstvo, aby som ho prečítala modlitebné skupine 22. decembra. Posolstvo našej Svätej Matky obsahovalo zmienku o slobode Rumunska.
3 Pán tým mieni rímskych katolíkov
4 Rumunska
6 Ježiš tým mieni RumunskoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved