SK » Posolstvá»


Svätý Duch Milosti je dnes skutočne Základným Kameňom

23. december 1989

Pokoj s tebou, dcéra, dotkni sa Môjho Srdca ... pociťuj, ako je Moje Srdce rozorvané.

(V duchu som cítila Srdce nášho Pána.)

Odstráň tŕne, ktoré teraz bodajú Moje Srdce.

Ukáž mi, Pane, ako odstrániť tieto tŕne.

Tŕne môže odstrániť láska. Miluj Ma, miluj Ma, Vassula. Vassula, buď Mojím balzamom. Teš Ma a privádzaj ku Mne malé duše. Ukáž im Moje Srdce, povedz im o Mojej Láske. Odstráň každý tŕň a nahraď ho malou dušou ...

Môjmu Domu je treba obrovské pokánie, ale Ja Ho znovu postavím, tehlu po tehle, jednu vrstvu za druhou. Aj keď je Môj Dom cieľom strašných útokov, Ja, Pán, nakoniec ovládnem situáciu Potom naplním Svoj Dom čistými dušami. Ako holubica naplní svoju klietku, tak tomu bude aj v Mojom Vlastnom Dome, a dám týmto čistým dušiam jesť priamo zo Svojej Ruky a naučia sa hovoriť "Abba". Božstvo premôže skazenosť, skazenosť, ktorá pomocou nerestí sveta urobila z Mojich detí ateistov

Chcem z týchto čistých duší spraviť božské bytosti, v ktorých sa zračí Moje Božstvo. Preto vám v týchto dňoch neustále pripomínam Pravdu. Aj keď sa opakujem, ba dokonca niektoré z vás to otravuje, že sa opakujem, budem vám ďalej pripomínať tie isté pravdy, to je jediný spôsob, ako pohnúť lenivými dušami

Dnes je Môj Svätý Duch Milosti odmietaný neveriacimi, ale oni nevedia, čo odmietajú. Ako hovorí Písmo: "Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným, ale aj kameňom úrazu a skalou pádu."1 Títo neveriaci sa potkýnajú o uholný kameň, pretože neveria v Diela Môjho Svätého Ducha. Áno, dnes je Môj Svätý Duch Milosti, ktorý zostupuje, aby vám ukázal Cestu, Pravdu a Život, skutočným Svorníkom, Uholným Kameňom, ktorý nepoznávate a spoločne odhadzujete.

Dcéra, aj pri tvojej nedokonalosti budem schopný zavŕšiť Svoje Posolstvá. Ber svoje utrpenia ako požehnanie, pomysli na to, čo som Ja musel vytrpieť, aby som dokončil Svoje Dielo a Svojimi Ranami, vás všetkých uzdravil. Ja, Pán, potrebujem obetavé duše, ktoré sú ochotné obetovať sa za druhých a stať sa malými krížmi. Všetky tieto obete nebudú márne. Je potrebné obrovské pokánie a čas nalieha.

Preto, maličká, opri sa o Moje Rameno, keď si unavená. Nepadaj, opri sa o Mňa. Sme spojení. Modli sa, Moja Vassula, za záchranu vašej éry Rozmaznávaj Ma, svojho Boha tým, že si tak malá. Rozmaznávaj Ma svojou modlitbou, vychádzajúcou zo srdca. Chcem úprimnosť, nechcem povinnosti. Chcem tvoje srdce Buď dokonalá!

Poď, Moje Oči vás neopúšťajú, všetci ste2 Moja Radosť, Moje Šťastie.


2 malé dušeChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved