SK » Posolstvá»


Boh vám dal Dar Svojej Lásky

31. január 1990

(Včera mi Pán diktoval sedem hodín, dnes okolo šiestich, nakoniec som sa Ježiša opýtala: "Ježišu, pôjdeme teraz robiť nejakú inú prácu?" (Myslela som začať upratovať v kuchyni.) A Ježiš bez najmenšieho zaváhania povedal: "Tak poďme!" Znelo to, ako že je veľmi dychtivý toho, aby som vstala a začala upratovať. Ako by som mala pred sebou veľmi dôležitú a naliehavú prácu ...)

(Posolstvo od našej Svätej Matky na 11.2., ktoré bude čítané v Nice.)

Pokoj vám Moje dieťatka. Som vaša Nebeská Matka, Matka vášho Spasiteľa, Matka vášho Vykupiteľa. Dnes vás všetkých pozývam, aby ste hľadali veci, ktoré sú v Nebi. Prosím vás, odpútajte sa od princípov tohto sveta a zdvihnite hlavy k nebu. Hľadajte to, čo je nebeské, hľadajte Svetlo a Svetlo vás nezklame Tešte Boha a obráťte sa k Nemu, Nelipnite na svete, priľnite k Tomu, ktorý povedie vaše kroky k nebu.

Ach, milované deti, ešte ste nepochopili? Nebo je vašim Domovom a zem vašou prípravou, prípravou na stretnutie s Bohom. Boh vám dal dar Svojej Lásky, prečo na Jeho Dar neodpovedáte? Mnohí z vás videli mnohé znamenia. Týchto znamení je potrebné si všímať, sú to znamenia konca Časov, nie znamenia konca sveta, ale znamenia konca jednej éry Ježiš a Ja vás pripravujeme všetkých, aby ste vstúpili do veku Lásky a Pokoja, Nového Neba a Novej Zeme, ako bolo už dávno sľúbené.

Preto vás úpenlivo prosím o obrátenie, skôr kým príde deň prečistenia, pretože čas nalieha, a hovorím vám, skôr než odíde táto generácia, stane sa všetko, čo som povedala Svojim vyvoleným dušiam od Fatimy až podnes Milované deti, pamätajte, že aj Naša Prítomnosť je tajomstvo a vždy by ste mali vedieť, že nie ste NIKDY samy

Učte sa modliť sa bez prestania a srdcom. Učte sa postiť a konať pokánie. Učte sa spovedať raz za mesiac. Neúnavne preukazujte dobro a robte to s ohľadom na druhých. Žite Pánov Zákon. Milujem vás, deti, a z Lásky vás pripravujem na stretnutie s Pánom. Žehnám každého z vás. Vstúpte do svojich domovov s Našim Pokojom a nikdy nezabúdajte, že sme s vami

(Čítanie z Biblie: Lukáš 18,1-8.)

Pane?

Ja som to. Dávam ti Svoj Pokoj. Ukáž Moju Svätú Tvár v Nice. Budem stáť pred mnohými. Moje dieťa, buď nebojácna. Láska ťa miluje

(Ježiš ma povzbudzoval pred modlitebným stretnutím v Nice.)

Nebo je urobené zo Svetla, a keď sa pred tebou jeho dvierka len trocha pootvoria, Svetlo ťa úplne zaleje. Dal som ti možnosť 'okúsiť' kúsok neba. Chvál Ma teda a hlásaj Moje Meno svojim bratom v Mojej Svätyni. Zvelebuj Ma v celom zhromaždení, zapáľ srdcia Mojich detí, Vzdávaj všetku chválu svojmu Bohu

Láska je s tebou

Chcem splniť sľub,
ktorý som Ti dala, môj Pane.
Budem sa skutočne snažiť
prinášať Ti svoju obetu vďaky.
Daj mi správne slová ku Tvojej cti.
Ďakujem Ti, Bože môj,
že ma rozmaznávaš a dovoľuješ mi
chodiť v Tvojej Prítomnosti,
vo Svetle života.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved