SK » Posolstvá»


Boh vám dal Dar Svojej Lásky

31. január 1990

(Včera mi Pán diktoval sedem hodín, dnes okolo šiestich, nakoniec som sa Ježiša opýtala: "Ježišu, pôjdeme teraz robiť nejakú inú prácu?" (Myslela som začať upratovať v kuchyni.) A Ježiš bez najmenšieho zaváhania povedal: "Tak poďme!" Znelo to, ako že je veľmi dychtivý toho, aby som vstala a začala upratovať. Ako by som mala pred sebou veľmi dôležitú a naliehavú prácu ...)

(Posolstvo od našej Svätej Matky na 11.2., ktoré bude čítané v Nice.)

Pokoj vám Moje dieťatka. Som vaša Nebeská Matka, Matka vášho Spasiteľa, Matka vášho Vykupiteľa. Dnes vás všetkých pozývam, aby ste hľadali veci, ktoré sú v Nebi. Prosím vás, odpútajte sa od princípov tohto sveta a zdvihnite hlavy k nebu. Hľadajte to, čo je nebeské, hľadajte Svetlo a Svetlo vás nezklame Tešte Boha a obráťte sa k Nemu, Nelipnite na svete, priľnite k Tomu, ktorý povedie vaše kroky k nebu.

Ach, milované deti, ešte ste nepochopili? Nebo je vašim Domovom a zem vašou prípravou, prípravou na stretnutie s Bohom. Boh vám dal dar Svojej Lásky, prečo na Jeho Dar neodpovedáte? Mnohí z vás videli mnohé znamenia. Týchto znamení je potrebné si všímať, sú to znamenia konca Časov, nie znamenia konca sveta, ale znamenia konca jednej éry Ježiš a Ja vás pripravujeme všetkých, aby ste vstúpili do veku Lásky a Pokoja, Nového Neba a Novej Zeme, ako bolo už dávno sľúbené.

Preto vás úpenlivo prosím o obrátenie, skôr kým príde deň prečistenia, pretože čas nalieha, a hovorím vám, skôr než odíde táto generácia, stane sa všetko, čo som povedala Svojim vyvoleným dušiam od Fatimy až podnes Milované deti, pamätajte, že aj Naša Prítomnosť je tajomstvo a vždy by ste mali vedieť, že nie ste NIKDY samy

Učte sa modliť sa bez prestania a srdcom. Učte sa postiť a konať pokánie. Učte sa spovedať raz za mesiac. Neúnavne preukazujte dobro a robte to s ohľadom na druhých. Žite Pánov Zákon. Milujem vás, deti, a z Lásky vás pripravujem na stretnutie s Pánom. Žehnám každému z vás. Vstúpte do svojich domovov s Našim Pokojom a nikdy nezabúdajte, že sme s vami

(Čítanie z Biblie: Lukáš 18,1-8.)

Pane?

Ja som to. Dávam ti Svoj Pokoj. Ukáž Moju Svätú Tvár v Nice. Budem stáť pred mnohými. Moje dieťa, buď nebojácna. Láska ťa miluje

(Ježiš ma povzbudzoval pred modlitebným stretnutím v Nice.)

Nebo je urobené zo Svetla, a keď sa pred tebou jeho dvierka len trocha pootvoria, Svetlo ťa úplne zaleje. Dal som ti možnosť 'okúsiť' kúsok neba. Chvál Ma teda a hlásaj Moje Meno svojim bratom v Mojej Svätyni. Zvelebuj Ma v celom zhromaždení, zapáľ srdcia Mojich detí, Vzdávaj všetku chválu svojmu Bohu

Láska je s tebou

Chcem splniť sľub,
ktorý som Ti dala, môj Pane.
Budem sa skutočne snažiť
prinášať Ti svoju obetu vďaky.
Daj mi správne slová k Tvojej cti.
Ďakujem Ti, Bože môj,
že ma rozmaznávaš a dovoľuješ mi
chodiť v Tvojej Prítomnosti,
vo Svetle života.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved