SK » Posolstvá»


Zážitok utrpenia

13. február 1990

(Dnes, pri modlitbe Ruženca s (...), keď sme boli pri čtvrtom zastavení, nesenie Kríža, sa ma zrazu zmocnilo akoby vytrženie. Stratila som hlas, musela som šepkať a každé slovo som vyslovovala s veľkými ťažkosťami. Podieľala som sa na Ježišových utrpeniach, a pri piatom tajomstve, Ukrižovaní, sa zdalo, že sa z toho pomaly dostávam. Keď to pominulo, bolo mi ťažko a moja reč a pohyby boli pomalšie ako zvyčajne, môj duch bol stále ešte v Jeho agónii.)

Ježišu?

Ja som to. Najdrahšia duša, Moje trápenie je veľké, dovoľ Mi deliť sa oň s tebou. Sprav v sebe Moje nebo. Žehnaj Mi. Láska ťa miluje. Pokoj tebe. Hľaď na Mňa ... si ochotná prechádzať Mojím Utrpením? Si ochotná trpieť viac?

Som ochotná konať Tvoju Vôľu.

Potom sa budeme deliť o väčšie veci. Vassula, dnes jedz len málo a zajtra sa prísne posti. Teš Ma a venuj Mi tento deň, teraz už nepíš. Chcem, aby si dnes plne vnímala Moju Prítomnosť

Milujem ťa a žehnám ti. My, nás, pamätáš? Modli saChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved