SK » Posolstvá»


Rusko proti Mne rebelovalo

3. september 1991

Pane,
Otče a Majstre našich životov,
neopúšťaj nás teraz ani v dňoch súženia.

Pane,
Otče a Majstre našich životov,
pomôž Rusku rásť v Tvojom Duchu.
Prebodol si Červeného Draka,
ktorý ich ovládal.

Pane,
Otče a Majstre našich životov,
zbav nás Rebela,
ktorý je ešte stále medzi nami.

Ach, Moje dieťa, všetky vás budem učiť Svojím Očistným Ohňom. Počkaj a uvidíš Počuj Ma teraz a píš, Moje dieťa:

Donedávna by väčšina národov nechcela veriť, že nepriateľ, Červený Drak, tak náhle stratí svoju moc v Rusku. Vassula, ak sa tvoja sestra Rusko proti Mne búrila, bolo to pre hriechy sveta a jeho zločiny. Tyrania prichádza zdola.

Ale ako bolo jej deťom, mučeníkom, ktorí patria Tebe?

Ako môžem opísať, čo trpeli jej deti, k čomu ich môžem prirovnať, dcéra? Celé Nebesia nariekali nad jej deťmi. Jej synovia ležali bez pomoci, ale kto bol nablízku, aby pre nich nariekal? Bol niekto z nich dosť silný, aby prebodol Draka? Nie, keď sa im koža krkvala na kostiach. Jej deti žobrali o chlieb, utlačované nepriateľom, klesali pod svojim bremenom. Keď tajne unikali, aby sa utiekli do Mojho Náručia, boli kruto trestané, nebolo im dovolené ukázať svoju horlivosť pre Mňa. Ich prenasledovatelia boli bystrejší ako zmije, strážili každý ich krok, a keď mali podozrenie, že je pod matracom schovaná Kniha Života, boli Moje deti týrané, špehované a potom zatýkané.

Ach, dcéra, Moje Oči neprestali plakať, keď videli tento národ mečom prinútený k mlčaniu. Kňazov a prorokov uväznených a nútených prebývať v tme. Mnohí z nich boli neľútostne zavraždení priamo pred Mojimi Očami. - Národ, ktorý Ma skôr verejne ctil a velebil, žiariaci ako zafír, Pevnosť, ktorá bola Mojím potešením, sa pre hriechy a zločiny sveta stala bezvodou krajinou, Suchopárom. Hovorím ti, dcéra Moja, Rusko, tvoja sestra, vám ešte neukázala, čoho dosiahne v Mojom Mene

Slávny Deň má ešte len prísť,
a ako si želám, aby už tu bol!

Modli sa, modli sa o tento Slávny Deň

9. september 1991

Môj Ježišu?

Ja Som.

Miluj Ma, Vassula, to zmierni Otcov hnev na túto generáciu. Modlil som sa za teba k Otcovi, Moja maličká, aby ťa zbavil 'tŕňa', ktorý si Mi vzala ...1

Pane, prosím, potvrď mi to, čo som od Teba počula, daj mi pasáž z Písma.

(Otvorila som ich náhodne a prstom som našla Lukáša 22,42. Čítala som:)

Otče, povedal, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich,
no nie moja, ale Tvoja vôľa sa staň.

Buď požehnaná, povediem ťa.


1 ponúkla som Ježišovi, že si od Neho vezmem Jeho 'tŕň' 18.06.1991 To znamenalo, že bude mať o jeden tŕň menej. Tŕň, o ktorom Ježiš hovorí, sa vzťahuje k posolstvu zo dňa 18.06.1991. Tento tŕň zasadil Ježišovi milovaný človek, ktorý aktívne prenasleduje tieto Posolstvá. Satan ho zmiatol a teraz ho používa.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved