SK » Posolstvá»


Očista

15. september 1991

Opri sa o Mňa, požehnaná Mojej Duše. Dávam ti Svoj Pokoj. Píš:

Ó Jeruzalem!1 Obráť svoje oči k východu a k západu. Obráť svoje oči k severu a k juhu, Ja Som tu! Vpravde vám hovorím, že ešte raz na vás bude vyliaty Môj Duch a Môj Obraz sa rozostrie po tvári sveta. Čo som plánoval, to sa stane, a čo som vám povedal, to sa splní. Poďte až ku Mne a pozorne načúvajte: dnes k vám prichádzam, až k vašim dverám, a držím v Rukách zástavu Pokoja. Prichádzam ťa zachrániť, Jeruzalem. Na zástave je napísané: Verný a Pravý,2 Kráľ kráľov a Pán pánov.3 Budem počuť od teba, Jeruzalem: "môj Kráľu, Tebe patrí úcta", alebo ešte budete v nevedomosti, kto vám ponúka Svoj Pokoj ... teraz? Spoznáte v týchto posledných dňoch pred Dňom Odplaty, Môjho Svätého Ducha, ktorý zostúpil zhora vo všetkej Sláve, aby s vami prebýval? Po celý svoj život, pokolenie, ste sa posmievali Môjmu Zákonu a odvracali sa odo Mňa so vzburou. Budete pripravení stretnúť sa so Mnou, svojim Bohom? Už čoskoro prejdem vaším Mestom!4 A bude to skôr, ako si myslíte! To bude Moje posledné varovanie. Veru, veru, hovorím vám:

Prebuďte sa z hlbokého spánku!
Spejete ku skaze.
Straste prach, ktorý vás pokrýva
a vstaňte z mŕtvych.
Koniec Časov5
je bližšie, ako si myslíte.

- Čoskoro, veľmi skoro náhle otvorím Svoju Svätyňu v Nebi a tam, nezahalenými očami, uvidíte ako tajomné odhalenie: myriády Anjelov, Trónov, Panstiev, Zvrchovaností, Mocností, všetci v pokore okolo

Archy Zmluvy.

Potom Závan pohladí vašu tvár a Mocnosti Nebeské sa zachvejú. Záblesky svetla budú sprevádzané rachotom hromu. "Náhle na vás príde doba veľkého súženia, akého nebolo od vzniku národa."6 Pretože dovolím vašej duši vnímať všetky udalosti vášho života, rozviniem ich jednu za druhou. K veľkému zdeseniu svojej duše si uvedomíte, koľko nevinnej krvi obetavých duší preliali vaše hriechy. Potom dám vašej duši spoznať a vidieť, ako ste nikdy neboli poslušní Môjho Zákona. Ako zvitok otvorím Archu Zmluvy a uvedomíte si svoju bezuzdnosť.

- Pokiaľ budete ešte živí a budete stáť na nohách, oči vašej duše zbadajú oslnivé Svetlo, ako trblietanie mnohých drahokamov, ako iskry krištáľovo čistých diamantov. Svetlo tak čisté a tak jasné, že aj keď budú všade okolo stáť, v Tichu, myriády anjelov, vôbec ich nebudete vidieť, pretože svetlo ich zakryje ako strieborne zlatý prach. Vaša duša bude vnímať len ich postavu, nie ich tvár. Potom, v strede tohto žiarivého Svetla, vaša duša uvidí to, čo oni kedysi v zlomku sekundy uzreli, okamih vášho stvorenia ...

Uvidia:
Toho, kto vás najskôr držal v Rukách,
Oči, ktoré vás prvé videli.

Budú vidieť:
Ruky Toho, ktorý vás utváral
a ktorý vám žehnal ....

Uvidia:
Nejněžnějšieho Otca, vášho Stvoriteľa,
odetého majestátnou nádherou.
Prvého a Posledného.
Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde,
Všemohúceho, Alfu a Omegu:
Vládcu.

Vaše oči, žmúriace po prebudení, budú ochromené Mojimi Očami, ktoré budú ako dva Ohnivé Plamene7 Vaše srdce sa potom bude pozerať späť na svoje hriechy a zmocní sa ho ľútosť. S veľkým zármutkom a bolesťou budete trpieť svojou bezuzdnosťou, keď si uvedomíte, ako ste stále znesväcovali Moje Sväté Meno a ako ste odmietali Mňa, svojho Otca ... v panickej hrôze sa budete triasť, keď uvidíte sami seba ako mŕtvolu v rozklade, ktorú rozožierajú červy a supy.

- A pokiaľ ešte budete stáť na nohách, ukážem vám, čím sa živila vaša duša, Môj Chrám a Môj Príbytok, po všetky roky vášho života. Ku svojmu zdeseniu uvidíte, že namiesto Mojej Večnej Obete ste horlili pre zmije a že v najhlbšom vnútri svojej duše ste nastolili Zničujúcu Ohavnosť, o ktorej hovoril prorok Daniel:

Rúhanie.

Rúhanie, ktoré pretrhlo všetky vaše nebeské väzby so Mnou a vytvorilo priepasť medzi vami a Mnou, vaším Bohom.

- Až príde ten Deň, spadnú vám šupiny z očí, aby ste videli, ako ste nahí a aká púšť je vo vašom vnútri. Úbohý tvor, tvoja vzbura a tvoje popieranie Najsvätejšej Trojice z teba urobilo odpadlíka a prenasledovateľa Môjho Slova.

- Tvoje náreky a bedákanie budeš potom počuť len ty sám. Hovorím ti: budeš nariekať a budeš plakať, ale budú ti načúvať len tvoje vlastné uši.

Môžem súdiť len tak, ako Mi bolo uložené, a Môj súd bude spravodlivý. Ako to bolo v Noemovej dobe, tak tomu bude, až otvorím Nebesia a ukážem vám Archu Zmluvy: "ako vtedy pred potopou jedli, pili, ženili sa a vydávali, až do dňa, keď Noe vošiel do archy, a nič netušili, až prišla potopa a všetko zmietla."8 Tak tomu bude aj v onen deň. A hovorím vám, keby táto doba nebola ukrátená zásluhou vašej Svätej Matky, svätých mučeníkov a množstvom krvi preliatej na zemi, od Svätého Ábela až po krv všetkých Mojich prorokov, ani jeden z vás by neprežil.

Ja, váš Boh, posielam jedného anjela za druhým, aby vám oznámili, že Čas Milosrdenstva sa už skoro končí a doba Mojej Vlády na zemi je veľmi blízko. Posielam Svojich anjelov, aby svedčili o Mojej Láske "všetkým obyvateľom zeme, každému národu, rase, jazyku a kmeňu".9 Posielam ich ako apoštolov posledných dní, aby oznamovali, že "Kráľovstvo sveta bude ako Moje Kráľovstvo hore a Môj Duch bude vládnuť na veky vekov"10 uprostred vás. Posielam Svojich služobníkov prorokov, aby volali do tejto pustatiny:

Bojte sa Ma a velebte Ma,
pretože pre Mňa nastala Hodina,
aby som zasadol a súdil!11

Moje Kráľovstvo k vám príde znenazdania, preto musíte mať stálosť a vieru až do konca.

Moje dieťa, modli sa za hriešnika, ktorý si nie je vedomý svojho úpadku. Modli sa a pros Otca za odpustenie zločinov, ktoré svet neprestáva páchať. Modli sa za obrátenie duší, modli sa o Pokoj


1 to znamená: Ó pokolenie!
4 to znamená nami, my sme mestá
5 Koniec Časov NIE JE Koniec sveta, je to koniec jednej epochyChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved