SK » Posolstvá»


Posolstvo jednoty
Ich rozdelenie ich oddelilo od Môjho Srdca

7. október 1991

Chcem všetko, čo mám,
dať pre Tvoju Slávu.
Nemám toho veľa,
v skutočnosti nemám skoro nič,
pretože som nedostatočná,
chudobná, slabá a najúbohejšia,
ale čokoľvek by som mohla mať,
vezmi si, môj Pane.

Moja blízkost1 zapálila oheň v tvojom vnútri a zachránila teba aj ostatných.

- Chcem tvoju slobodnú vôľu. Obetuj sa Mi a dám z teba vytrysknúť riekam. Potrebujem veľkú chudobu, aby som uskutočnil Svoje Diela. Budem sa starať o tvoju dušu, lebo si Moja nevesta.

Vassula, vaše mestá sú plné mŕtvol a ich zápach dosiahuje až k nebesiam. Rozkladajú sa po miliónoch. Modli sa, modli sa o pokoj, lásku, vieru a jednotu Svätého trýzni to, čo má prísť, je nevýslovne zarmútený. Budem musieť nechať dopadnúť Svoju Ruku na toto zlé pokolenie.

Dcéra, urob to pre Mňa, vezmi tento Kríž Jednoty a nes Ho týmto svetom. Choď z krajiny do krajiny a povedz tým, ktorí hovoria o jednote, ale neprestávajú si myslieť opak a žijú podľa toho, že ich rozdelenie ich oddelilo od Môjho Srdca. Krič, a snáď Môj Hlas prelomí ich hluchotu. Ja som s tebou v tejto osamelosti, tak sa neboj

Zveril som ti Svoj Kríž. Tento Kríž ťa posvätí a spasí, preto Ho nes s láskou a pokorou. Vzývaj Moje Meno bez prestania. Tvojím Poslaním, Moje dieťa, je vydávať svedectvo Láske a ukazovať Moju Svätosť v ich nedostatku lásky a vernosti. Choď nebojácne vpred a buď Mojou Ozvenou Svedči s láskou, s nadšením, svedči s láskou pre Lásku

Kedykoľvek ťa Moji nepriatelia bodnú, raduj sa! Obetuj Mi všetky svoje rany, a Ja ťa zaraz uteším. Zakaždým, keď pozdvihneš oči a hľadáš Ma, Moje Srdce bohaté Milosťou ti neodolá. Si Moje dieťa, ktoré som adoptoval, pozdvihol a živil, preto sa neboj ľudí, tí ťa nemôžu zničiť. Čoskoro ťa oslobodím. Zatiaľ choď s Mojím Krížom Jednoty a oslavuj Ma.

Obhajuj

Pravdu a Jedinú Cirkev, ktorú som Ja Sám ustanovil.

Choď ku každému národu a predstáv sa im Povedz im, že chcem Pokoj a Jedinú Cirkev v Mojom Svätom Mene. Povedz im, že ten, kto tvrdí, že je spravodlivý, a napriek tomu zostáva v rozdelení, bude jesť plody toho čo zasial a zahynie Povedz im tiež, ako sa Mi hnusia neúprimné srdcia. Ich slávnosti a ich diskusie Ma unavujú. Povedz im, ako sa odvraciam od ich pýchy a zatvrdnutosti. Ich usudzovanie sa naozaj môže zdať perfektné a pôsobivé ľuďom, ale nie Mne. Nemôžem gratulovať umierajúcej Cirkvi, ktorá sa blíži k svojmu prečisťovaniu. Povedz tým, ktorí chcú počuť, že:

kým neztíšia svoje vlastné hlasy,
nikdy nebudú počuť Môj Hlas.

Keď teda stlmia vlastné hlasy, začnú počuť Môj Hlas, a tak konať Moju Vôľu. Som Jeden, a napriek tomu každý z nich si urobil svojho vlastného Krista. Som Hlava Svojho Tela, ale vidím len ich hlavy, nie Svoju. Povedz im, aby znížili svoje hlavy a uvidia Moju. Povedz im, aby sa ponížili, aby som ich mohol pozdvihnúť k Sebe.

- Nedaj sa nimi zastrašiť, Moje dieťa, buď trpezlivá, ako Ja som trpezlivý. Buď rozumná a zostaň vedľa Mňa. Budeš nosiť Moje Klenoty,2 aby si Mi zostala verná. Budú ti Ma stále pripomínať.

Modli sa, Moja nevesta, modli sa k svojmu Ženíchovi, a Ja ťa nakoniec odmením. Oslavuj Ma a hovorím ti: Namáhaj sa, obetuj sa, nič z toho nebude márne

Povedz každému, že zriadim Svoje Kráľovstvo uprostred

chudoby,

medzi tými, ktorí majú čas načúvať Môjmu Duchu, klaňať sa Mi a plniť Moju Vôľu. V tých sa raduje Moja Duša!

Dcéra, milujem ťa aj napriek tvojej úbohosti. Dovoľ Mi pokračovať vo Svojom Diele v tebe. Prispôsob sa Mi, ako Ja sa prispôsobujem tebe a cez teba bude vnímaná Moja Prítomnosť, v tebe pritiahnem túto generáciu k jednote.

Maj dôveru, pretože som s tebou. Moja Pečať je na tvojom čele a s touto Pečaťou a Mojou Milosťou bude na zemi zriadené Moje Kráľovstvo, tak ako to chcem.

Maj Môj Pokoj. Pamätaj si: Ja som s tebou po všetok čas.

Poď, vstúp do Mojich Rán.


1 Jeho dôverné priateľstvo
2 Jeho Kríž, Klince a Tŕňovú KorunuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved