SK » Posolstvá»


Naše Srdcia svietia vedľa seba ako Dve Lampy

24. december 1991

(Štedrý večer)

Môj Pane?

Ja Som. Opri sa o Mňa, dieťa.

(Očami svojej duše som videla Ježišovu Svätú Tvár. Vyzeral ako dieťa s veľkými nevinnými očami.)

Bude potreba obrovských pokání, aby sa zajazvili rany tohto sveta. Zranenia spôsobené skazenosťou a hriechom.

Poteš Oči svojho Spasiteľa a rozprávaj to

všetkým

nech sú Moje Posolstvá hojné, rozsiahle, nech svedčia samy za seba, takže Hriešnosť, Ľahostajnosť a Ateizmus budú nimi fascinované a budú ľutovať Dieťa! Vezmi lem Môjho rúcha a naťahuj ho ešte viac1 z jedného konca sveta na druhý Vstupuj do Mojich Svätýň, keď ťa v nich privítajú.

Keď ti to ľudia zakážu, nedaj sa tým zraniť alebo uraziť. Nezúfaj. Tvoji prenasledovatelia sa budú spätne pozerať na tieto scény v deň Očisťovania a budú plakaťpri spomienke na svoje odmietnutie. Uvedomia si, že vtedy neodmietli teba, ale Naše Dve Srdcia, ktoré prorokovali.

Dcéra, kráčaj v Mojich krvavých Šľapajach a hlásaj Moje Sväté Meno v každom zhromaždení. Prišiel čas, keď už by si nemala váhať. Vysádzaj Vinohrady všade a kde je to možné, z púští rob Záhrady. Požehnal som Svojim Posolstvám, aby prospievali a zapúšťali korene, tak odvahu, dcéra.

(Zrazu som pocítila, ako ma bodá 'ohnivý meč', a vykríkla som: "Pane, postrádam Ťa!")

Postrádaš Ma, pretože si videla Moju Slávu .... píš:

- Jedna pevnosť za druhou padá do rúk Odporcu. Prichádzam dnes a ponúkam celému ľudstvu Svoj Pokoj, ale len veľmi málo ich načúva. Dnes prichádzam s podmienkami pokoja a s Posolstvom Lásky, ale zem sa rúha Pokoju, ktorý ponúkam, a Láske, ktorú dávam, vysmievajú sa a poškľabujú v tento predvečer Môjho Narodenia. Ľudstvo oslavuje tieto dni bez Môjho Svätého Mena. Moje Sväté Meno zrušili, berú deň Môjho Narodenia ako veľké prázdniny a klaňajú sa modlám.

Satan vstúpil do sŕdc Mojich detí, našiel ich slabé a spiace. Varoval som svet. Fatimské Posolstvo vraví: v tento Môj Deň dám slnku zapadnúť na poludnie a zem potemnie uprostred dňa. Dovolím Drakovi, aby hrýzol toto hriešne pokolenie a chŕlil Oheň, aký svet nikdy nevidel a nikdy neuvidí, aby spálil zločiny, ktoré ani nemožno spočítať.

Spýtate sa: "Zahynú všetci obyvatelia, dobrí aj zlí?" Vravím vám: živí budú závidieť mŕtvym, z dvoch mužov jeden bude vzatý. Niektorí sa spýtajú: "Kde sú Mojžiš a Eliáš, ktorí majú prísť?" Nehovorili jsme2 v podobenstvách po všetky tie roky. Eliáš a Mojžiš už prišli, ale vy ste ich nepoznali a jednali ste s nimi, ako sa vám zapáčilo.

Nenačúvali ste Našim Dvom Srdciam, Nepoškvrnenému Srdcu Mojej Matky a Môjmu Svätému Srdcu. Neveriace pokolenie ... Naše Dve Srdcia k vám nehovorili v podobenstvách ani v hádankách. Všetky Naše Slová sú jasné a Naše Dve Srdcia ako Dve Lampy svietia vedľa seba, tak jasne, aby Ich každý videl ale vy ste neporozumeli. Naše Srdcia sú ako Dve Olivy,3 jedna napravo a jedna naľavo, už toľko rokov sa snažia vás oživiť. Ako Dva trsy Oliv, dávajúci olej,4 aby ťa uzdravil, choré pokolenie, a zacelil tvoje rany, avšak vaša generácia sa správala k Našim Srdciam, ako sa jej zapáčilo. Naše Dve Srdcia sú pomazané5 a sú živé. Sú ako ostrý dvojsečný prorokujúci meč,6 ale odbojný duch v tomto pokolení znovu ukrižováva Moje Slovo,7 dvojsečný meč, a odmietajú Naše Dve Srdcia, ktoré k vám dnes hovoria.

Presne ako sodomčania a egypťania odmietli Mojich poslov, zatvrdnutosť tejto éry predčila zatvrdnutosť faraónovu, pretože ich samoľúbe poznanie vyhlásilo vojnu Môjmu Poznaniu,8 vskutku, Naše Dve Srdcia sa stali pohromou ľuďom sveta,9 avšak čoskoro, teraz už veľmi skoro, bude znovu počuť Môj Hlas. Navštívim vás hromom a ohňom. Spravodlivosť stojí predo dvermi a Naše Dve Srdcia, proti ktorým ste bojovali, nakoniec zvíťazia,10 a kráľovstvo sveta sa stane Mojím Kráľovstvom.11 To všetko už je teraz veľmi blízko.

Otvorte oči a pozerajte sa okolo seba. Dávam vám všetky znamenia Času. A vy, kto pracujete pre uctievanie Aliancie Dvoch Sŕdc, nestrácajte odvahu. Kniha Zjavenia rovnako ako kniha Zachariášova jasne hovorí o tejto Pravde. Nebojte sa, šírte túto úctu s dôverou a s odvahou.


1 Ježiš tým mieni rozšíriť pole pôsobnosti zverejňovaním Jeho naliehavých posolstiev
2 Kristus mieni Dve Srdcia, ktoré sú dvoma svedkami vo Zjavení 11,1-13 a u Zachariáša 4,1-14
7 narážka na Zj 11,8-10
8 narážka na Zj 11,7
10 narážka na Zj 11,11Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved