SK » Posolstvá»


Modlitba: Hospodin ma navštívil

16. január 1992

Ó, Pane, nemôžem nájsť slová ku Tvojej chvále, a napriek tomu chcem s Tebou hovoriť...

Pomôžem ti. Píš:

Hospodin ma navštívil
ako závan vetra.
Jeho Duch ma zdvihol
a ukázal mi Svoju Tvár,
odhalil mi Nehu,
Lásku a Nekonečnú Dobrotu.
Zahrnul ma potom Požehnaním
a ponúkol mi Manu v hojnosti,
aby som sa o Ňu delila so svojimi bratmi.

Kráčal so mnou do krajiny zabudnutia
z podsvetia medzi mŕtvymi,
od tých, ktorí na Neho zabudli,
pozdvihol ma, obnovil pamäť mojej duše.

Ó Pane, Hospodine,
ako som vďačná!
Kiež Tvoja Sladkosť, ó Pane,
patrí nám všetkým.
Požehnaný buď Hospodin,
na veky vekov.
Amen.

A teraz, dcéra, hrôzy noci sú za tebou a pred tebou Ja Som Dovediem ťa bezpečne Domov, kam patríš.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved