SK » Posolstvá»


Nech sú tvoje modlitby ako advokát, ktorý bráni tvoju generáciu

17. január 1992

Pane Zľutovania,
tvoj ľud potrebuje útechu.
Tvoje Telo, rozdelené, klesá
a málo je tých, ktorí Ťa môžu potešiť.
Tvoji ľudia sú zúfalí.
Počuj preto, Pane Milosrdenstva,
a viď naše strasti.
Amen.

Som celý skrvavený z toho, čo vidia Moje Oči a čo počujú Moje Uši. Dcéra, spravím z teba meč Svojho Slova. Budem tebou bodať do sŕdc ľudí, aby do nich hlboko preniklo Moje Slovo. Môj Hlas sa v nich bude rozliehať, a aj keby v ich srdci nebola ani štipka života, Moje Slovo, Darca Života, oživí ich srdcia a oni vydajú vôňu, tíšiacu Moje Rany.

Odvahu, Moja dcéra. Mnohí ďalej povedú nesvätý život a mnohí budú pokračovať v hriechoch a urážkach Mojej Svätosti, bez ohľadu na Moje varovania, bez ohľadu na znamenia, ktoré dnes dávam svetu, a skazenosť bude ďalej napĺňať Pohár Mojej Spravodlivosti Hriešnosť a ateizmus, túžba po moci a racionalizmus, to nosia títo ľudia ako pečatný prsteň.

Ach, Moja Vassula .... bude to strata, akú nikto nevidel! Hriešnik číha na svoju príležitosť a ako lupič príde v noci! Mnoho bude nárekov vládcov, učených a vplyvných ľudí, všetci budú bedovať! Moja dcéra, načúvaj Mojim vzdychom, načúvaj Môjmu Srdcu.

Ó milovaná Mojej Duše, poď a poteš Moje Srdce, hladuj po Mne. Som Vzkriesenie, miluj Ma. Nech sú tvoje modlitby ako advokát, ktorý bráni tvoje pokolenie pred hnevom Môjho Otca. Nech sú tvoje volania a modlitby snažnými prosbami k Otcovi. Ja, Pán, ťa žehnám, dieťa. Poď ....Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved