SK » Posolstvá»


Keď hospodára nazvali Belzebubom, tým skôr jeho čeľaď!

11. september 1992

Pokoj s tebou.

Dcéra, dnes od teba žiadam toto:

- dlhšie si odpieraj jedlo.
- odpočiň si, keď musíš, a nečakaj so svojím ružencom, až bude polnoc!
- choď častejšie ku spovedi. Nehovor áno, keď to potom nespravíš. Je lepšie povedať, "budem sa snažiť páčiť sa Ti, Pane"!

Tvoj Kráľ si je vedomý tvojich možností, hĺbky tvojej úbohosti a tvojej strašnej slabosti. Žiačka, tvoj Učiteľ ti neodoprie Svoje Svetlo, dá ti dosť Svetla k rastu a ku sledovaniu šľapají Učiteľa, a čo čakalo Učiteľa, bude čakať aj žiačku. Azda som nepovedal, "žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, aby žiak bol ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána nazvali Belzebubom, tým skôr jeho čeľaď?"1 Ak si aj Moji vlastní príbuzní mysleli, že som Pomätený,2 čo budeš počuť od svojich priateľov? Poď, objím Môj Kríž a uč sa od svojho Majstra.

Moja Duša sa raduje zakaždým, keď počujem tvoju modlitbu
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved