SK » Posolstvá»


Naše Dve Srdcia sa vás v týchto dňoch snažili učiť¨
Dokiaľ ostanete rozdelení, ste ešte v temnote

14. september 1992

Ježišu?

Ja Som. Málo viete, ako veľmi som sa za vás modlil k Otcovi, a čo ešte len vaša Svätá Matka!

Z Mojich Očí sa denne rinú prúdy Sĺz kvôli zločinom tohto sveta .... Moje Oči unavene hľadajú obetavé duše. Moje Srdce je strápené a celá Moja bytosť sa chveje bolesťou natoľko, že sa ani nechcem pozerať dole na viny tohto pokolenia, aby nepretiekol Môj Kalich.

Zložil som nový chorál Lásky,1 aby som vám spieval a z neba dosiahol každé srdce, aby som vás zachránil a upamätal vás na Svoju Večnú Lásku, ktorú mám ku každému z vás. Hovoril som z hora, nie aby som vám vnucoval Svoje zákony, ale aby som vám navrhol spojenectvo Pokoja a Lásky, aby som vás priviedol pod Svoje Krídla a zjednotil vás. Navrhol som vám sobáš .... ale koľko z vás porozumelo tomu, čo som hovoril? Pochopili ste skutočne, čo vám Ženích ponúkal? Potom Mi vysvetlite, prečo zakaždým, keď hovorím o zmierení, odo Mňa odvraciate oči ....

- Bol som cudzincom, a vy ste Ma neprivítali, bol som u vašich dverí a klopal, ale vy ste Ma nepočuli. Aj keď som hovoril Pravdu, váš jazyk nikdy neprestal hovoriť o Mne hanebné klamstvá, súdiť Ma a odsudzovať. Prišiel som vás učiť zdravému rozumu a pripomenúť vám Svoje Poznanie, vedenie a službu, ale vy ste sa Mi posmievali a uškŕňali ste sa na Mňa. Navštívil som vás s láskou a nehou, s túžbou zjednotiť vás všetkých vo Svojom Srdci a znovu vás učiť zákonom Svojej prvotnej Cirkvi, ale vy ste dovolili svojim vlastným zákonom, aby ovládli vášho ducha a vytlačili Ma z vášho srdca.

Budete sa pýtať: "Kedy som ti urobil všetky tieto veci, Pane?" Vravím vám, už ste Mi ich urobili. Súdili ste Ma unáhlene a dovolili ste svojim perám zatracovať Ma, pretože čo ste urobili Mojim vyslancom, to ste urobili Mne. Znevažovali ste ich mená, domnievajúc sa, že Mi preukazujete službu, ale v skutočnosti ste znevažovali Moje Meno. Ako môžete ešte hovoriť: "Tvoje Slovo, Pane, je lampa mojim nohám, je svetlo na mojom chodníku", keď ste neprijali Moje Slovo, ani ste sa nezmierili so svojim bratom?

S veľkou Láskou a Nehou sa Naše Dve Srdcia v týchto dňoch snažili2 učiť vás stále znovu, že modlitba, láska a pokora sú KĽÚČE k vašej spáse, ale koľko z vás naozaj vniklo do tejto Pravdy? Vaše srdce je bránou, ktorou môžem vstúpiť, aby som vás uzdravil a viedol na Svoj Chodník.

Uchovávali ste naozaj Naše Slová ako poklad vo svojom srdci, alebo ešte stále bojujete? Nemôžete sa predo Mnou schovať, ani nemôžete povedať, že som vám odoprel Pravdu. Vysvetlite Mi teda, keď tvrdíte, že ste v Pravde, svoje rozdelenie .... otvor oči, priateľu! Otvor svoje srdce, nie svoju myseľ! Vravím vám opäť:

Nezostal ani jeden dobrý človek, nie, skutočne nie je ani jeden, kto by chápal, pretože všetci ste pod nadvládou hriechu, nikto Ma nehľadá. Všetci sa odvrátili, všetci sú rovnako poškvrnení, a napriek tomu mnohí z vás tvrdia, že sú vo svetle. Vravím vám, kým zostávate rozdelení, ste stále v temnote, Kým si bláhate vo svojom rozdelení, stále ešte neviete, kam idete, pretože je príliš tma, než aby ste mohli vidieť.

Prišiel som k vám ponúknuť vám zadarmo dar, dar Svojej Lásky, ale Láska bola opäť nepochopená, odmietnutá, zostala cudzincom vo vašich srdciach. Cez všetky Moje úpenlivé prosby o zmierenie a zjednotenie hrešíte ďalej. Ako môžem odpustiť vaše hriechy, keď opakovane potláčate Moje Slová? Počujete Môj Hlas, ale už Ho nezkúmate. Ak Mi nedovolíte, aby som z vašich sŕdc vykorenil všetko, čo nie som Ja, nikdy neuvidíte, ako vo vás Môj Svätý Duch hľadá viac ako inokedy zmierenie a jednotu.

Ukázal som vám, ako sa zjednotiť.

Jednota bude vo vašom srdci. Zmierenie bude v srdci, a nie podpisom na zmluve! Ako môže niekto vyhlasovať, že je spravodlivý, keď vaše zeme sú vo vojne a v plameňoch! Pochopte, že Moje Sväté Srdce od vás očakáva:

dobrotu, veľkodušnosť, modlitbu
a ducha zmierenia,
a aby ste sa navzájom milovali,
ako Ja milujem vás.

Budem počuť od vás volanie oddanosti a ľútosti?


1 tieto posolstvá
2 narážka na Zj 11Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved