SK » Posolstvá»


Proste Môjho Ducha o pomoc, proste!

17. september 1992

(Posolstvo k tým, ktorí pracujú pre tieto posolstvá.)

Moje dieťa, dôveruj Mi. Zo svojej vlastnej sily nemôžeš ani pohnúť malíčkom, všetka sila prichádza odo Mňa. Ponúkni Mi teraz ako odplatu svoju vôľu Čakám ....

Moja VÔLA JE TVOJA!

Ja, Ježiš, ti vravím: tešíš sa Mojej priazni, pretože si pod Mojou autoritou. Povedz všetkým, ktorých vybralo Moje Srdce, že ich nikdy neopustím. Ženích sa bude starať o všetko, čo potrebujú. Nech v nich každý vidí pravých svedkov. Nech každý vie, že je v nich pravda, podľa ich spôsobu zdieľania.

Posielam ich, aby čelili svetu. Musia sa zdržať kúsavej kritiky, aby ich ich jazyk nezabíjal alebo nerozdeľoval. Ani jeden z nich si túto milosť nezaslúžil. Ja, Ježiš, som im túto milosť ponúkol zadarmo, preto žiaden z nich by nemal žiadať peniaze. Silný by mal podporovať slabého, bohatý chudobného. Ako som povedal: "Blaženejšie je dávať ako brať",1 dám vám dosť, aby ste zaplatili svoje výdavky, tak Ma nepokúšajte.2

Buďte zjednotení vo Mne a medzi sebou. Nikdy nepodliehajte zúfalstvu vo svojich skúškach. Urobte, čo môžete, a Ja spravím to ostatné! Odvahu, modlite sa, aby ste neklesli. Odhaľujte svetu Bohatstvo Môjho Svätého Srdca a Moju Slávu. Chcete byť svedkami Najvyššieho? Odumrite teda sami sebe. Chcete byť jedno so Mnou? Odpútajte sa od sveta. Chcete slúžiť Láske? Sledujte Moje Šľapaje, presiaknuté Mojou Obetnou Krvou.3

A nakoniec si pamätajte: aby ste sa oslobodili od svojich ľudských náklonností a slabostí, proste Môjho Ducha, aby vám pomohol, proste! a bude vám dané. Som mierny a pokorného srdca a poznám všetko vo vašich srdciach, tak proste Môjho Ducha a Môj Duch vám príde na pomoc. Duch vás dnes prosí, modlite sa často túto modlitbu:

Ježišu,
ani smrť, ani život,
ani anjel, ani knieža,
nič čo existuje, nič čo príde,
žiadna moc z výšin či hlbín,
ani žiadna stvorená vec
ma od Teba nikdy nebude môcť odlúčiť.
Prisahám Ti navždy svoju vernosť,
to je moja slávnostná prísaha.
Pomôž mi rešpektovať túto prísahu
na veky vekov.
Amen.

.... vstaň, dcéra, a pusti sa do toho! Nech sú tvoje myšlienky Mojimi Myšlienkami. Odovzdaj sa Mi, aby si všetko, čo robíš, robila v Mojom Duchu a podľa Mojej Mysle Dovoľ Môjmu Duchu voľne do teba dýchať a dovŕšim v tebe Svoju Vôľu. Si šťastné, Moje dieťa, ktoré medituješ a dovoľuješ Mojej Múdrosti, aby bola tvojím osobným Učiteľom! pretože ti odhalí mnohé ďalšie tajomstvá

Prijímaj a dávaj, dávaj!


2 Ježiš mieni, že nikto by nemal nikomu a ničomu dlhovať peniaze
3 tu od nás Ježiš žiada skutočnú obeťChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved