SK » Posolstvá»


Pracuj zo všetkých síl, ale pamätaj, aby si nezanedbávala lepší údel

2. február 1993

(Volala som Pána, ale nemohla som Ho počuť. To ma rozosmutnilo. Zrazu bolo ticho prelomené zvukom Jeho krokov1 a On ku mne vyčítavo hovoril.)

Môj Duch je nad tebou. Dňom i nocou som na teba čakal!2 Zachovávaj Moje pravidlá! Prečo brániš našim stretnutiam? Teraz vravíš "ako dlho to bude trvať"3 keď utieklo iba pár minút, zatiaľ čo Ja už na teba čakám niekoľko dní! Kedy s tebou budem môcť byť spokojný? Vravíš, že tvojou radosťou je byť Mi nablízku. Si úplne úbohá! Nepatrné stvorenie, nezabúdaj, kto ťa drží na nohách. Zaobchádzal som s tebou láskavo a držal som ťa, vysvetli Mi svoju absenciu!

Daj chudobným a núdznym ďalšiu šancu!
Nemám na svete žiadnu inú radosť
než Tvoju Prítomnosť!

Potom si zvoľ byť so Mnou. Volal som ťa do Svojho Srdca, nevolal som ťa k úradovaniu.

Ale kto urobí tú prácu?

Nepriznala si svoju vinu!4

Áno, zhrešila som, nedodržala som Tvoje pravidlá.

A pretože si Mi nebola verná, povedz to!

A pretože som Ti nebola verná.

Hovor:

Budem velebiť svojho Pána
a moja duša bude žiť
len pre Neho,
budem slúžiť len Jemu
a moje pery budú
spievať len pre Neho,
moje srdce si bude všímať jedine Jeho
a moje srdce teraz bude
biť pre Neho jediného.
Amen.5

Môže Ma prach velebiť? Môže Mi vzdávať chvály? Nie, ak Môj Svätý Duch nežije vo vnútri tohto prachu. Bezo Mňa si nič, svetlo tvojich očí pochádza z Môjho Svetla. Budem ťa učiť počúvať Ma, pretože ťa zrovnám so zemou. Ako inak by som bol videný? Chcem, aby si pokročila ku svätosti Všetky Moje plány budú korunované úspechom, tak Mi neodopieraj stretnutie s tebou. Pracuj ako môžeš, ale dbaj na to, aby si nezanedbávala to najlepšie.

Spoľahni sa na Mňa, podporím ťa a posilním. Modli sa. My, nás?


1 obrazne
2 po tri dni som k Nemu nešla týmto spôsobom
3 Jeho neprítomnosť a Jeho mlčanie
4 Pán bol prísnejší ako kedykoľvek predtým
5 opakovala som to po ŇomChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved