SK » Posolstvá»


Réva, ktorú som kedysi zasadil, vydá plody k Mojej Sláve

3. február 1993

Pane, môj Bože,
je o Tebe známe, že si rýchly
vo Svojej veľkodušnosti
k chudobným a potrebným.

Je o Tebe známe,
že napĺňaš ústa hladných
a tých, ktorí k Tebe vzťahujú ruky.

Pozdvihuješ núdznych
a uvádzaš ich na vznešené miesto
medzi vyvolených Svojho nebeského tvorstva.
Prijal si slabých do Svojho Domu.

Je o Tebe známe,
že prevraciaš tróny a kráľovstvá,
keď sa stanú prekážkou Tvojho Slova.

Pane Najdobrotivejší,
sa súcitom hľadíš na úbožiakov
a posielaš im Múdrosť, aby bola
ich Vychovávateľom a učila ich
kráčať vo Tvojej Prítomnosti
a tešiť sa Tvojej priazni.

Mnohí ma štvú a utláčajú,
ale Tvoja Múdrosť ma naučila,
že všetko je pre Tvoju väčšiu Slávu!

Nespravodlivo ma ľudia prenasledujú,
číhajú na mňa a na vhodnú chvíľu,
aby udreli mňa, Tvoje dieťa,
ale si pre mňa takou Radosťou,
že nech mi ľudia robia čokoľvek, neprestanem
s Radosťou prevolávať Tvoje Meno.
Si takou Radosťou pre mňa,
že nikto, naozaj nikto
nedokáže odvrátiť moje oči od Teba.
Stále zaplavuješ radosťou moju dušu!
Ponoril si moju dušu do krstu lásky,
do krstu stravujúceho ohňa,
ktorým planie moje srdce.
Márnotratne si moju dušu
zahrnul obrovským pokladom
Svojho Svätého Srdca.

Moje dieťa, tvoja vytrvalosť ti prinesie život - tvoja láska a vytrvalosť ti získajú miesto v nebi. Moje dieťa, Moje dieťa, nech som tvojím údelom. Oslavuj Ma a hlásaj národom veľkosť Mojej Lásky Nikoho sa neboj, som pred tebou. Zdvihni oči a pozri sa na Mňa ....1 Zachránim Svoj ľud a mužov z každého národa, každej rasy a jazyka chytím za rukáv a spýtam sa ich: "chceš Ma nasledovať?" a oni povedia: "chceme ísť s Tebou, veď sme teraz spoznali Pravdu", a privediem jedného po druhom späť, aby žili v Mojom Srdci! Chcem priniesť pokoj do každého srdca!

Áno! Réva, ktorú som v minulosti zasadil, prinesie plody pre Moju Slávu. Nebudem váhať ani nebudem ignorovať krik verných Ak jeden človek buduje Moju Cirkev, zatiaľ čo druhý ju búra, na koho dopadne prudký hnev Môjho Otca v Deň Súdu? Počuj Ma: formoval som ťa a vychovával, aby si oživila Moju Cirkev a vniesla jednotu medzi bratov. Stvoril som ťa, Vassiliki2 a zavolal som ťa tvojím krstným menom, aby si bola Mojou a mala voľný prístup do Mojej Prítomnosti, kedykoľvek a kdekoľvek budeš.3 Chcem ťa mať blízko Seba.

Ó dieťa, tak vyznamenávané Mojím Otcom! Ak som ťa vyvolil, aby som ti ukázal Otca a poznamenal ťa Našou Láskou a ak do teba dýchol Môj Svätý Duch a oživil ťa, naplnil tvoju dušu Svojím Svetlom a premenil Temnotu v tebe vo Svetlo, Vassiliki, potom je to preto, aby národy skrze teba videli Moju Zľutovnosť a Moju Lásku.

Môžeš sa sama seba pýtať: "Prečo ja? Prečo sa to všetko stalo práve mne?" Hovorím ti, pre tvoju veľkú úbohosť a strašnú slabosť. Moje Srdce, Hlbina Lásky, ťa ľutovalo. Mohol to byť ktokoľvek. Nestoj zmätená predo Mnou! Azda už nepoznáš svojho Spasiteľa?

Kto sa má zmilovať nad Mojím ľudom, ak nie Ja? Keď davy a národy stále upadajú do odpadlíctva a koruna teroru je na každej hlave a keď roztopašnosť vládne v ich srdciach, ako môžem mlčať? Bezbožnosť sa rozšírila po celom svete, a Ja by som zostal potichu? Povedz im: "Šťastné srdce, ktoré sa zmieri so svojím bratom,4 pretože bude nazvané dieťaťom Najvyššieho." Šťastné je to srdce, ktoré prestane blúdiť nocou a naozaj sa zmieri so svojím bratom,5 bude sa nielen tešiť Mojej priazni, ale vskutku, odhalím mu Nevyčerpateľné Bohatstvá Svojho Svätého Srdca, aby ľudia okolo, ohúrení jeho žiarivou krásou, hovorili: "Skutočne, Boh sa v ňom skrýva." A ty, dcéra, nikdy odo Mňa neodchádzaj. Ja, Pán, ťa budem pásť až do konca Poď.


1 pozdvihla som oči, a čo som videla: usmievavú Kristovu Svätú Tvár
2 moje úradné krstné meno
3 týmto zvláštnym spôsobom
4 tu to znamená ľudstvo
5 tu to znamená ľudstvoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved