SK » Posolstvá»


Dávam ti srdce učeníka

12. máj 1993

(Tel Aviv - Izrael)

Pane,
sprav moje oči bystré,
moje uši vnímavé
a moje srdce citlivé ako srdce učeníka,
aby som mohla vstrebávať Tvojho Ducha.

Pozri, dávam ti všetko: citlivé srdce, myseľ učeníka a dychtivosť páčiť sa Mi. Dovoľ Mi používať ťa týmto spôsobom. Teraz by si nemala byť bezradná. To všetko robím pre Svoju Slávu .... chcem, aby si ty aj ostatní jedného dňa zdieľali so Mnou Moju Slávu .... tak zostaň v Mojej Láske, dieťa Môjho Svetla.

Pane, ďakujem Ti, že si ma pozval do Svojej otčiny.

Zapáčilo sa Mi mať ťa v krajine, kde som bol predtým Myslím, že vieš, čo hlavne chcem od teba .... áno, Vassula, chcem, aby si Mi privádzala duše, aby ich oživil Môj Dych! Pohlaď Ma svojou láskou, poteš Môj smútok, Moju bolesť, Moje prebodnuté Srdce, poď ku Mne a osuš Moje Krvavé Slzy.

Dcéra? Modli sa blízko Môjho Srdca a šepkaj Mi svoje modlitby. Zavŕšim v tebe mocne Svoje plány, veď si Mi povedala svoje "áno". Žiadam od teba jedine lásku, poslušnosť a teraz tvoje srdce icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved