SK » Posolstvá»


Môj Zákon nie je ťažké zachovávať, ak Ma naozaj miluješ
Modlitba

18. máj 1993

(Izrael)

(Posolstvo pre kanadských pútnikov.)

Moja Vassula, maj Môj Pokoj.

Vravím ti, Mnou tak milovaná, ktorá požívaš takej priazne Môjho Otca, Ja, Ježiš z Nazareta, som vás vyslobodil, oslobodil som vás všetkých. Zvelebujte Moje Meno a modlite sa za tých, ktorých srdce je stále ešte ďaleko odo Mňa a v zajatí sveta. Veru, veru, vravím vám, dni sú spočítané a Ten, na ktorého čakáte, k vám príde znenazdania! Preto buďte pripravení .... a žite každý deň tak, ako by to bol váš posledný deň na zemi.

Ja som oslávil Svojho Otca, nechceš osláviť Mňa? Veru, Ja, tvoj Spasiteľ, som ťa priviedol, aby si sledovala Moje Kroky.1 Vravím ti, každý, kto Mi slúži, Ma musí nasledovať až do konca, každý, kto Ma hľadá, nájde Život, každý, kto načúva Môjmu Hlasu a Mojim Slovám, vydrží v skúškach bez nárekov. Môj Zákon nie je ťažké zachovávať, ak Ma naozaj miluješ. Láska dobýva, láska je zrejmá, láska znáša všetko trpezlivo, tak poď a nič Mi neodmietaj. Neboj sa, Moje Srdce je Hlbina Lásky.

Žehnám vás všetkých z celého Srdca, milí priatelia.

(Neskôr:)

Pokoj s tebou. Opakuj Mi tieto slová:

Ježišu, moje Svetlo, Ježišu, môj Vodca,
milujem Ťa, pretože si mi ukázal Cestu,
Duchu Svätý, môj Svätý Sprievodca a môj Priateľu,
Ty, ktorý mi šeptáš do ucha
radu, múdrosť a útechu,
milujem Ťa, pretože si dovolil
mojim očiam vidieť a počuť.
Klaniam sa Ti, lebo si ma vzkriesil
a stal si sa Sladkou Manou z Neba,
mojím denným Chlebom.
Potešil si moju strápenú a úbohú dušu.
Staráš sa o mňa v tejto púšti,
pamätáš na moje potreby.
Vkladáš do burácajúceho ohňa
Svoje Dary všetkému ľudstvu,
pre Slávu Najsvätejšej Trojice,
daj nám všetkým milosť zasvätiť sa
poslušnosti Tvojich príkazov,
nech sa Tvoj Zákon stane našou radosťou.
Amen.

Dobre. Milujem ťa a žehnám ťa Tvoj milovaný. Ic.


1 v Jeho vlastiChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved