SK » Posolstvá»


Ješua, lema sabachthani?

19. máj 1993

(Aj keď mi Ježiš diktoval do chvíle, keď som prišla do Izraela, necítim Jeho Prítomnosť. Je to úplná púšť!)

Lema sabachthani?
Sprevádzal si ma po celú cestu
do Svojej zeme Izraela, aby si ma opustil?
Ak si Svätý, ktorý ma priviedol do Svojej domoviny,
aby som kráčala, kde Ty si kráčaval,
vdychovala vôňu zeme, ktorú si kedysi vdychoval Ty,
a ochutnala plody, ktoré Ty si jedával,
je tomu tak, že si ma opustil?
Tak prečo si odo mňa tak ďaleko? Prečo mlčíš?

JEŠUA.1 JEŠUA, lema sabachthani?
Viedol si ma až sem, na Olivovú horu, aby si ma opustil?
Je to preto, môj Pane, aby som cítila osamelosť?
Tvoje úzkosti v Getsemanskej záhrade?
Chcel si, aby som cítila tie hrozné zapretia a zrady,
ktorými si prechádzal?
Ukazuješ mojej duši, čím prechádzalo
Tvoje citlivé Srdce onej noci?
Prečo sa predo mnou skrývaš vo Svojej zemi?

Ty vieš, ako veľmi moje srdce a duša
chradne láskou k Tebe
a ako túžim, ó ako túžim hľadieť na Teba
bez prestania, až na zbláznenie.

JEŠUA, Ty, vieš, ako po Tebe žízni moja duša,
tak prečo si sa ku mne obrátil chrbtom?

JEŠUA, prečo Ti robí radosť
lámať každé vlákno môjho srdca?

Urobil si zo mňa terč pre Svoju lukostreľbu,
vrháš šíp za šípom,
mám sa schovať pred dažďom Tvojich šípov?

Keď som Ťa teraz stratila, ako môžem stáť sama?
Priviedol si ma až sem, aby si ma zanechal?

JEŠUA, stratila som chuť k životu,
teraz, keď si odišiel .... ale povedz mi
aspoň dôvod Svojho náhleho rozhodnutia!
Je to v poriadku, že ma privedieš do Svojej vlasti,
a potom ma ignoruješ?
Je možné, že by si o mne znova rozmýšľal?

Ó môj Verný JEŠUA,
kričím k Tebe, ale počujem jedine mlčanie.
Stojím uprostred Tvojej otčiny,
ale Ty si vôbec nevšímaš mojej úbohej duše.

Keď som vchádzala do brán Jeruzalema,
keď som sa ubytovávala v Tvojej zemi,
sotva som vkročila do Tvojej zeme,
moje chvály zaznievali v každom uchu.
Dal si mi skladať moje nádeje
do návštevy Tvojho mesta,
ale sotva som doň vstúpila,
uzavrel si pred mojou dušou Svoje Výšiny.
Keď je človek zbavený Tvojej Prítomnosti,
čože to Tvoja Duša necíti?

Zo Svojej vlastnej iniciatívy
si mi prošlapal cestu, aby som Ťa dosiahla,
a teraz Ťa teší ponárať ma do temnoty.
Noc je mojou jedinou sprievodkyňou na ceste.
Aj keby si okolo mňa prešiel, nevidela by som Ťa ....
Keby si sa ma dotkol, necítila by som to,
ani by som nezistila Tvoju Prítomnosť.
Tak ako mám teraz ísť, bez Tvojho Svetla?
Som plná strachu z tejto prázdnoty.
Prečo to robíš Svojej vernej priateľke?

JEŠUA, tak zaobchádzaš sa Svojimi hosťami?
Prednesiem svoju záležitosť nášmu Nebeskému Otcovi,
a ďalšiemu, ktorého si mi dal
ako duchovného radcu.2
Ak som nevinná, oni mi dajú Nádej.

(Toho rána som to všetko s plačom predniesla otcovi O'Carrollovi.)

(Potom, v ten istý deň neskôr, som očami svojej duše videla svojho JEŠUU pri vchode do Jeho hrobu a než som vstúpila, zdvihol ruku, dotkol sa palcom môjho čela a rýchlo ho niekoľkokrát prekrižoval.)

(Tej istej noci:)

Pokoj s tebou, tak maličká! Odvahu! Neboj sa, načúvaj Mojim Slovám. Pýtaš sa po Mojej Vernosti, Oddanosti a Nežnosti? Nepočula si, že sú nezmerné? Uvedom si, ako Ja Sám som bol zlomený vo chvíľach tvojho pokánia.3 Nedostáva sa Mi veľa kadidla a zmierujúcej vône z Mojej Vlastnej zeme. Použil som ťa, aby som utíšil Svoju žiarlivú lásku, ach .... a pripomenul ti Svoje niekdajšie zážitky.

Si Mojím hosťom alebo nie? Nemal by sa dobrý hostiteľ starať o svojho hosťa veľkodušne, aby mu nič nechýbalo? Preto som sa rozhodol prospieť tvojej duši .... ale teraz sa ťa zasa Ja niečo spýtam, len jednu vec: pochybovala si o Mojej Prítomnosti pri vchode do Môjho Hrobu?4 Odpovedz Mi ....

Áno, trochu, Pane.

Vpravde ti vravím, požehnal som ťa Svojím Palcom na čelo, viackrát ako jeden raz ....5 Vidíš, čo všetko si od teba nechám páčiť? A žiadam od teba tak málo ....6 Uč sa odo Mňa, uč sa z Mojej Trpezlivosti a Mojej Tolerantnosti a pochop, akú veľkú ju mám Já s tebou

(Hneď po tomto posolstve, ktoré bolo okolo polnoci, ma Ježiš žiadal, aby som zostala hore hodinu a pol, aby som Mu robila spoločnosť a klaňala sa Mu. Lásku a Vernosť, ktorá sa skláňala z Neba, som držala v náručí ... a Ženích všetkého ľudstva sa radoval, že je milovaný a predĺžil Svoju Návštevu. A ja vo svojej úbohosti som bola stále znovu uisťovaná Jeho Vernou a Večnou Láskou.7)


1 Ježiš aramejsky
2 otcovi Michaelovi O'Carrollovi
3 tri dni sa Ježiš predo mnou skrýval
4 čakal a ja som mlčala
5 Kristove zvláštne Požehnanie doprostred môjho čela malo a má tak úžasnú silu, že 'omráčilo' jednu pani v Omahe, keď prišla ku mne a pobozkala ma na čelo práve na miesto, kam Ježiš pri žehnaní položil palec. Upadla porazená Duchom na 20 minút pri vchode do sakristie, kňazi boli svedkami tejto udalosti. To bolo uprostred júna, o tri týždne neskôr.
6 Keď som sa cítila od Neho opustená, nemohla som vyhovieť žiadostiam kanadských pútnikov, aby som im stále podpisovala autogramy. Táto malá úloha sa stala ťažkou.
7 Ježiš potom prišiel po tri noci k tej istej adorácii, aby bol milovanýChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved