SK » Posolstvá»


Ja, najvyšší, som ťa zdvihol, aby si bola vzorom jednoty

30. september 1993

Pane, Svätý a Verný,
Tvoje zdravé Učenia
mi dali Svetlo.
Ty si Svetlo sveta.

Syn Najvyššieho,
vyučoval si ma ako Svojich vyvolených
bez mojej najmenšej zásluhy.
Buď požehnané Tvoje Meno!

Najsvätejší,
buď Vládcom môjho života,
aby som dosiahla dokonalosti,
ktorá sa Ti páči.

Vládni mi, kraľuj nado mnou
a buduj Svoje Kráľovstvo vo mne,
aby sa moja duša
stala dokonalým príbytkom
Tvojho Božstva a Tvojej Svätosti.

Amen.

Oh! Koruna života bude daná verným. Zostaň vo Mne a dosiahneš dokonalosti a života! Zmenši sa ešte a nepozeraj sa napravo ani naľavo

Budem s tebou až do konca tvojho zápasu .... Vassula, oživil som ducha mnohých, keď Ma tvoj duch hľadal.1 Uzdravoval som a robil zázraky na konto tvojho utrpenia. Rád som tak tvoje zadosťučinenia obetoval Otcovi a tvojím zmierom som získal bezbožných.

Ach .... Moja drahá priateľka, potrebujem tvoju veľkodušnosť, aby som očistil nečistých za cenu všetkého, čo máš. Moje dieťa, získala si duše tým, že Mi dávaš svoje najmilšie chvíle.2 Vassula, Jednotu medzi bratmi neprivodia slová, ale konanie Svätého Ducha. Viedol som ťa, aby si hľadala jednotu a prežívala jednotu, ktorú si prajem. Nedal som ti upadnúť do pokušenia, pretože chcem, aby si bola živým príkladom, ako má vyzerať Jednota Každý, kto sa na teba pozrie, uvidí Jednotu podľa želania Môjho Srdca

Nedaj sa odradiť tými, ktorí v tebe nevidia Môj Plán. Dar, ktorý som ti dal, má väčšiu cenu ako perly, väčšiu cenu ako všetky poklady sveta dohromady! Ach, Moja Vassula, Ja, Boh, ti nebudem vyčítať jednotu, ktorú žiješ, ale budem kárať muža, ktorý na teba útočí pri tvojom poslaní. Jeho útoky na teba sú ako kameň, vrhnutý na zrenicu Môjho Oka .... Ja, Najvyšší, som ťa pozdvihol, aby si bola vzorom jednoty. Ste3 prvými plodmi Jednoty. Vravím ti: rozširuj Moje Posolstvá ďaleko široko, ako je to len možné Pamätaj si: Jednota príde s pokorou a láskou A teraz si dobre ulož do srdca, čo ti poviem: k dosiahnutiu jednoty potrebujem odčinenie vín ....

Odo mňa, Pane?

Od teba a od každého, kto je štedrý, nie som azda tvoja prvá Láska?

Áno, si, Ježišu.

Ja som Ten, ktorý si ťa obľúbil ku tvojej spáse, tak sa Ma neboj Dám ti dosť sily, aby si vydržala skúšky, ktoré na teba mieria, aby ťa pripravili o Pokoj, ktorý som ti dal. Môj Pokoj zostane s tebou, Môj anjelu, a ako slnko, ktoré vychádza nad morom, Moja Svätá Tvár bude odhalená občas skrze teba a na tebe,4 zatiaľ čo ty sa staráš o Moje Záujmy, budem sa prejavovať aj týmto spôsobom, aby ostrovy, hory a každá planina uverili, že ťa poslal Najvyšší a že Ja Som je Autor 'Pravého Života v Bohu' a že si Mojím hovorcom a preto hovoríš to, čo som ti oznámil.

Kto odmieta teba, odmieta Moje Slová. Diabol už vnukol tvojim žalobcom, aby ťa ohovárali, ale nechaj všetko v Mojich Rukách. Slúž Mi verne a odpúšťaj tým, ktorí ťa obviňujú, aby sme Otec aj Ja mohli v tebe dokončiť Svoje Dielo. Ži sväto a pokojne pracuj.

Ja, Ježiš, ťa milujem a žehnám ti z Neba.


1 Keď napoly mlčal a Jeho Prítomnosť mi často po niekoľko dní unikala. Toto čiastočné mlčanie a Jeho skrývanie sa bolo trýznivé pre moju dušu.
2 hodiny meditácie a diktovania v Jeho Prítomnosti, hodiny v Jeho Spoločnosti
3 ja a tí všetci, ktorí prežívajú jednotu ako ja
4 často ma Ježiš alebo Jeho Blahoslavená Matka odstráni a namiesto mňa sa pred ľuďmi objaví Ich ObrazChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved