SK » Posolstvá»


Eklesia ožije
So Mnou budú tvoje rysy Mojimi rysmi

18. máj 1994

(Grécko - ostrov sv. Michaela - Simi - kláštor v Panormiti)

Pane?

Ja Som.

Eklesia ožije. Dovoľ Mi užívať tvojej ruky.

Moja Láska je žiarlivá láska, ktorá nemá hranice, vieš? Chcem v tebe byť víťazom, preto neporušuj Moje prikázania. Povedal som, Moja dcéra, že tvojím bohatstvom som Ja. Tvojím životom som Ja, tvojou radosťou som Ja. Ja som tvoj Pokoj. Zostaň ešte chvíľku so Mnou. Ponúkol som ti tento jedinečný dar prísť ku Mne, preto, Moja Vassula, prestaň sa zvíjať v Mojich Rukách.1 Tým len čeríš prúd Pokoja, do ktorého si ponorená.

Dcéra, buď verná vo svojej láske a znovu ti hovorím, nikdy neumdlievaj s písaním. Poď

20. máj 1994

(Panormiti)

Pokoj s tebou.

Bezo Mňa budeš žiť ako svet, so Mnou budeš žiť ako v Nebi. Bezo Mňa sa tvoje rysy stanú rysmi tohto sveta, ale so Mnou budú tvoje rysy Mojimi rysmi. Zostaň vo Mne, zakorenená vo Mne. Nikdy nezanedbávaj svoj dar, maj Ma vždy na prvom mieste a venuj Mi svoj čas. Odmieta azda kvetina vodu od svojho pestovateľa? Tak je tomu s tebou. Neodmietaj alebo nezanedbávaj Môjho Ducha, ktorý je v tebe Živou Vodou, udržujúcou ťa nažive.

Pociťuj, že si požehnaná, pretože som ťa požehnal. Žehnám vám obidvom.2 Pros Svätého Michaela, Môjho Archanjela, aby sa prihováral za vás, za jednotu a pokoj vo svete. Poď.


1 keď k Nemu neprídem každý deň písať a využiť svojho daru, Pán ma kára
2 otcovi O'Carrollovi, ktorý bol na tomto sústredení so mnouChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved