SK » Posolstvá»


Je pred nami už len míľa cesty

21. máj 1994

(Panormiti - Grécko)

Vassula Môjho Svätého Srdca, píš: pokoj tebe, vo Mne budeš žiť, preto sa raduj z Mojej Prítomnosti,1 nech sa tvoja duša osvieži v Mojej Prítomnosti.

Poď a načúvaj prianiam Môjho Srdca. Pre lásku, ktorú mám k vám obom,2 si stále ešte ochotná kráčať za Mnou? Si ochotná obetovať svoj čas Mojim Záujmom? Si ochotná korunovať Môj Plán3 úspechom, aby celé Nebo radostne jasalo nad Mojím víťazstvom? Si ochotná robiť, čo je potrebné, s nadšením a dychtivo, aby si potešila Mňa, svojho Spasiteľa?

Keď Mi dovolíš používať ťa, vybavím tvoju dušu Svojím Božstvom, Svojou Nádherou, Svojou Pečaťou .... je pred nami už len míľa cesty, Moji priatelia, áno! Už len míľa .... žiadal som tvoj čas a dala si Mi ho! Žiadal som tvoj život a ponúkla si Mi ho tak veľkoryso!4 Opásal som ťa Svojou Silou, aby si kráčala vpred s Mojím Posolstvom, a ty si išla, preto sa postarám, aby tvoji odporcovia aj ďalej pred tebou ustupovali.

Azda ti niekto uškodil? Ach! Keby si len vedela, koľko démonov utieklo, sotva uzreli Moje Svetlo ....5 dávam ti Svoje Svetlo .... sľubujem ti, že ťa neopustím. Buď vytrvalá vo svojich modlitbách a opakuj svojimi perami všetko, čo som ti dal. Obnov svoje sľuby vernosti Mne a dám ti dosť sily, aby si Ma nasledovala a pomáhala konsolidovať Moju Cirkev!

Ježiš je Moje Meno a žehnám ťa. Milujem ťa, miluj Ma.

(Len o niekoľko sekúnd neskôr hovoril Otec:)

Vassula, zdvihni svoju dušu ku Mne. Som to Ja, Jahve. Tvoj Kráľ hovorí. Dobroreč Môjmu Svätému Menu a budeš žiť. Dcéra, toľko ľudí si zahráva s odpadlíctvom. Mám ďalej mlčať? Dnes opäť zostupujem so Svojou spásnou pomocou a kričím uprostred ich vzbury: "Spása! Spása prichádza odo Mňa!"

Trest za hriechy: hladomory, zemetrasenia a vojny. Čokoľvek vyjde zo zeme, vracia sa k nej späť .... prejdi, dcéra, so Mnou túto púšť. Ja Som je s tebou. Zostaň radostná a pokojná, pretože Ja som s tebou.

Chceš niečo povedať (....) Pane?

Jemu? Povedz mu: vierou som ťa uviedol do Svojich spásnych plánov a vierou budeš pokračovať. Podrobil som ťa skúške a vravím ti: poznám tvoje aktivity, tvoju lásku a tvoju vieru dieťaťa, ale napriek tomu mám jednu sťažnosť: dal som ti na pomoc, silu a vytrvalosť (...)6 ale ako si želám, aby si ich plne využil! Otvoril som Svoje Ústa a hovoril som. Poď, ak rád načúvaš, poučíš sa.

Ja, Hospodin, ti dávam Pečať Svojej Večnej Lásky Ja Som je s tebou.


1 v Eucharistii
2 otcovi O'Carrollovi a mne
3 časťou tohto plánu je Pravý Život v Bohu, posolstvo spásy, áno!
4 Ježiš bol veľmi dojatý, keď to vravel, porozumela som Jeho citu z tónu Jeho Hlasu a ľahkého záchvevu Jeho Hlavy
5 Ježiš sa na niekoľko sekúnd odmlčal, potom sa na mňa pozrel veľmi vážne a pokračoval veľmi slávnostne
6 Boh bol šetrný a nenapísal pár slov, ktoré by odhalili túto osobuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved